Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7084

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: електронні ресурси про театральні бібліотеки (відвідуваність користувачами, типи і види літератури, хронологічні межі). буду вдячна за надання якихось ресурсів

Поліна
2014-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42014-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7083

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Мовні діалекти та говори. Дякую.

Оксана
2014-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

К 81 Ґ 74
Ґоца, Еріка Дюлівна. Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах : [монографія] / Е. Д. Ґоца ; відп. ред. І. В. Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 360 с. : карти. - Бібліогр.: с. 136-146.

К 91.9:81-5 З 18
Закарпатський діалект : бібілогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; уклад. І. В. Сабадош ; О. Ф. Миголинець ; О. Д. Пискач. - Ужгород : Говерла, 2009. - 136 с.

81.411.1 Л27
Латта, Василь. Атлас українських говорів Східної Словаччини / В. Латта ; упоряд., наук. і картографічне доопрацювання З. Ганудель ; пер. з рос. З. Ганудель. - Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри, 1991. - 556 с. : карти + Додаток с. 539- 552.

К 81-5Л 55
Лизанец, Петр Николаевич. Атлас венгерских говоров Закарпатья [Text] = A Karpataljai magyar nyelvjarasok atlasza : научное издание. Т. 3 / П. Н. Лизанец ; Ужгород. гос. ун-т, Центр хунгорологии. - Ужгород ; Дебрецен : [s. n.], 2003. - 827 с. - Текс угор. мовою.
Свободны: ВКЛ (1)

81.411.1-468.67 М 57
Миголинець, О. Ф. Українська діалектологія : (методичні розробки) / О. Ф. Миголинець; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2001. - 63 с.

К 81 С40
Сірка, Йосиф. Короткий словник говірки села Ублі / Й.Сірка, Ю.Муличак, А.Баушенко. - Пряшів ; Зіґен : EXCO s.r.o., 1999. - 64 с. - Бібліогр.: с. 61-62.

К 81 У-45
Українські закарпатські говірки : Тексти / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т; Упоряд. та передм.: О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. - Ужгород: Ліра, 2004. - 400 с.

Данилюк-Кульчицька, О. Дослідження української мови та її діалектів вченими Східної Словаччини / О. Данилюк-Кульчицька // Українознавство. - 2012. - № 4(45). - C. 244-247.

Євтушенко, О. Сучасні тенденції розвитку діалектної лексики / О. Євтушенко // Дивослово . -2011. - № 7. - C. 38-40.

Лесюк, М. П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття / М. П. Леснюк // Мовознавство. - 2011. - № 4. - С. 22-35.

Редін, П. О. Українські діалекти в системі загальнонародної мови / П. О. Редін // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 25. - C. 2-4.

Рябець, Л. Знакове видання в українській діалектній текстографії : рецензія / Л. Рябець // Українська мова. - 2008. - №4. - C. 129-134.2014-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7082

Доброго дня! Ще раз дякую за допомогу, знайшов багато корисного. Ще цікавить така тематика: Правовий статус юридичної особи як суб’єкта у приватному праві Німеччини та Франції. Заздалегіть вдячний.

Чичура Ігор Іванович
2014-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

67.52 Д21
Дахно І. І. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 316 c.

67.52 М 64
Мироненко І. В. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / І. В. Мироненко; М-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К.: Алерта, 2013. - 288 c.

67.52 М58
Міжнародне приватне право : наук.-практ. комент. закону / за ред. А. С. Довгерт. - Х.: Одіссей, 2008. - 352 c.

67.52 Ф 32
Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк ; М-во освіти і науки України. - Вид. 4-е, переробл. і допов. - К.: Атіка, 2009. - 500 c.

Нестеренко П. До питання про правовий статус юридичних осіб публічного права / П. Нестеренко // Юридична Україна. - 2011. - № 3. - C. 60-63.

Рижков Г. Про деякі конституціно-правові засади адміністративного процесуального права та його значення для подальшого розвитку публічного права в Німеччині / Г. Рижков // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2008. - № 4. - C. 80-90.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92014-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7081

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Літературознавство Закарпаття (наукові статті, електронні ресурси). Дякую.

Панкулич С.Ю.
2014-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 83.3
Б 20
Балега, Юрій. Література Закарпаття : 20 - 30 рр. ХХ ст. / Ю. Балега. – К. : Радян. письменник, 1962. – 245 с.
К 83.3
Б 32
Бача, Юрій. Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ століття : літератур. огляд / Ю. Бача. – Пряшів : Слов. пед. вид-во, 1961. – 272 с.
К 83.3
В 41
Вигодованець, Наталія Іванівна. Літературне Бароко Закарпаття : [літературознавчі ст.] / Н. І. Вигодованець. – Ужгород : Гражда, 2010. – 136 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
К 83.3
Л 59
Лінтур, Петро Васильович. Літературознавчі та фольклорознавчі праці : матеріали для студентів-філологів, які вивчають курси "Українська усна народна творчість", "Історія української літератури" / П. В. Лінтур ; передм., упоряд., прим. І. М. Сенько ; В. В. Барчан ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2008. – 64 с.
К 83.3
М 71
Мишанич, Олекса Васильович. На переломі : літературознавчі ст. й дослідж. / О. В. Мишанич ; відп. за вип. Т. Соломаха ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. – 437 с. : портр.
К 83.3
М 71
Мишанич, Степан Васильович. Фольклористичні та літературознавчі праці. Т. 1. / С. В. Мишанич. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2003. – 558 с. – Бібліогр.: с. 540-541 та наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 542-555.
К 83.3
М 71
Мишанич, Степан Васильович. Фольклористичні та літературознавчі праці. Т. 2. / С. В. Мишанич. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2003. – 470 с. – Бібліогр.: с. 456-457 та наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 458-467.
К 83.3
М 74
Могорита, Михайло Васильович. За покликом душі : літератур.-публіцист. ст. та нариси / М.В. Могорита. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 300 с. – Бібліогр.: с. 292-293.
К 83.3
Р 31
Ребрик, Наталія Йосипівна. Люби своє : літературознавчі ст. Кн. 1 / Н.Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 132 с.
К 91.9: 81
С 91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. наук. праць) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка УжНУ, Довідк.-бібліогр. від. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші
Вип. 1-18 : (1999-2013) : бібліогр. покаж. змісту / уклад.: Н. С. Лехман, Л. О. Мельник ; відп. за вип. М. М. Медведь. – 2013. – 112 с. – Імен. покажч.: с. 84-111.
К 83.3
Ф 43
Ференц, Надія Станіславівна. Основи літературознавства : підруч. / Н. С. Ференц. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 424 с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.
К 83.3
Х 55
Хланта, Іван Васильвич. Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліограф. покажч. / І. В. Хланта; Відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 967 с.2014-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7080

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Діалектизми в сучасній українській мові (на матеріалі твору Мирослава Дочинця "Вічник"). Наперед вдячна.

Мар'яна
2014-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 84
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Вічник : сповідь на перевалі духу / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 280 с.
***
Скорина, Людмила. Не бійся. Не жалкуй. Не зупиняйся... : [критика на роман М. Дочинця "Вічник. Сповідь на перевалі духу"] / Л. Скорина // Березіль. – 2012. – № 3-4. – С. 173-187.2014-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7079

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: поняття про склад бібліотечного фонду та ознаки, які характеризують склад бібліотечного фонду. бажано сайти. буду вдячна

Еліна
2014-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

78.36(4УКР) З-41
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.) / М-во культури і туризму України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; уклад. В. В. Мірошникова. - Х.: ХДНБ, 2007. - 184 c.

78.36 К 65
Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. О. Копанєва; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2009. -200 c.

78.36 П30
Петрова, Т. А. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М.: Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 c.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України; уклад. С. Басенко. - К.: НПБУ, 2007. - 104 c.

78.36 С 17
Самохіна, Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація : монографія / Н. Ф. Самохіна; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2008. - 168 c.

78.36 С60
Соляник, А. А. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М.: Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 c.

78.36 С 83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Наук.-метод. від.; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород, 2007. - 40 c.

Васильченко, Микола. Принципи формування фондів бібліотек, що обслуговують підростаюче покоління / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 2. - С. 17-26.

Вергунов, В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 1. - C. 25-31.

Григаш, Л. З. Формування та організація використання фондів у бібліотеках, що обслуговують компактно проживаючі національні групи в регіоні/ Л. З. Григаш // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практич. конф. дир. держ. та облас. універ. наук. б-к (м. Севастополь, АР Крим 3-7 верес. 2007 р.). - К., 2007. - C. 33-38.

Гуцол, Г. О. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. О. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - C. 7-9.

Дригайло, С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України / С. Дригайло // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - C. 21-25.

Дубровіна Л. Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань : Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань " / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 6. - С. 22-23.

Іващенко, Віра. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження / Віра Іващенко, Руслана Палійчук // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 1. - С. 24-27.

Комаренко, М. Робота обласних універсальних наукових бібліотек з формування своїх фондів у 2008-2010 роках : огляд / М. Комаренко // Бібліотечна планета. - 2012. - № 2. - C. 29-32.

Кравчук, Неліна. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 1. - С. 26-28.

Масловская, Н. Справочно-библиографический фонд как источник знания / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2006. - Вип. 16. - C. 137-143.

Поліщук, Оксана. Рекаталогізація фонду : труднощі та переваги процесу / О. Поліщук // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 4. - С. 2-4.

Стрілець, Н. Проблеми збереження документів в українських бібліотеках / Н. Стрілець // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 12. - C. 29-31.

Стрішенець Н. Від управління фондом до управління знаннями / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2009. - №2. - С. 19-25.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62014-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7078

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Правовий статус юридичної особи як суб’єкта у міжнародному приватному праві. Хочу спитати, чи є у вас література з даного питання. Заздалегіть вдячний.

Чичура Ігор Іванович
2014-12-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)52 Б18
Баймуратов М. О. Міжнародне приватне (колізійне) право України: правосуб'єктність осіб : (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / М. О. Баймуратов, Р. В. Чорнолуцький; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. гуманітар. ун-т, Представництво європ. орг. публіч. права в Україні. - Суми: Університетська книга, 2009. - 252 c.

67.52 Д21
Дахно І. І. Міжнародне приватне право : навч. посіб./ І. І. Дахно. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 316 c.

67.52 М 64
Мироненко І. В. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / І. В. Мироненко; М-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К.: Алерта, 2013. - 288 c.

67.52 М 58
Міжнародне приватне право : навч. посіб. / Н. В. Аляб'єва, А. І. Демченко [та ін.] ; за ред. С. Г. Кузьменко. - К.: Центр учбової л-ри, 2010. - 320 c.

67.52 М58
Міжнародне приватне право : наук.-практ. комент. Закону / за ред. А. С. Довгерт. - Х.: Одіссей, 2008. - 352 c.

Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. - 2010. - № 12.- С.25-31.

Жеков Д. До питання про припинення юридичних осіб / Д. Жеков // Юридичний вісник. - 2013. - № 4. - С. 133-136.

Жигалкін, Іван. Про поняття "установа приватного права" / І. Жигалкін // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - С. 71-74.

Зелізко А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права / А. Зелізко // Право України. - 2010. - № 5. - С. 143-148.

Зеліско, Алла Володимирівна. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство / А. В. Зеліско // Держава і право. - 2012. - Вип. 56. - С. 249-253.

Зеліско А. Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права / А. Зеліско // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 7. - С. 89-92.

Ільницька, Надіра. Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права / Надіра Ільницька // Юридична Україна. - 2012. - № 10. - С. 18-25.

Крупчан, Олександр. Адміністративне судочинство і приватно-правовий статус особи / О. Крупчан // Юридична Україна. - 2005. - №11. - С. 4-7.

Крупчан О. Захист приватних прав особи адміністратиними судами / О. Крупчан // Юридична Україна. - 2009. - № 1. - С. 39-42.

Крупчан О. Окремі напрями та форми реалізації приватних прав фізичних осіб як пріоритет розвитку правової держави в Україні / О. Крупчан // Юридична Україна. - 2008. - № 3. - С. 45-51.

Майданик, Роман. Приватне право: особливості розуміння і застосування в Європі та Україні / Р. Майданик // Юридичний вісник України. - 2010. - № 43. - С. 5.

Фединяк Г. Межі здійснення правосуб"єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. - 2003. - №12. - С. 126-129.

Черевко, Павло Павлович. Правове регулювання прийняття рішення про реорганізацію юридичних осіб приватного права / П. П. Черевко // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 404-409.
< />    < />... 73 | 74 | 75 | 76 | 77| 78 | 79 | 80 | 81 | ... >>     >>>