Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
возврат комиссии за оформление кредита | скачать мобильный агент v 5.0 2009, картинки и приложения для мобильного телефона.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3693

Допоможіть знайти інформацію про "Нове в технології виробництва макаронних виробів"
Дякую

2011-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3691

Підкажіть (сформуйте), будь ласка, перелік авторефератів дисертацій на тематику "Конкурентна стратегія підприємства" які були захищені у Національному університеті "Львівська політехніки". Дякую!

Шевченко Юрій Іванович
2011-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3690

Допоможіть будь ласка знайти інформацію компанію "Ів Сен Лоран"

2011-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1


посилання 2


посилання 32011-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3688

Тарасенко Л. Межі цивільно-правової відповідальності за порушення грошового зобов’язання // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 40–45; Підкажіть будь ласка де можна знайти журнал Юридична Україна за 2005 рік?

Танечник Тарас Романович
2011-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Згідно "Каталогу...", який включає планову передплату періодичних видань бібліотек різних систем і відомств
м. Ужгорода на 2005 рік.
Журнал Юридична Україна за 2005 рік отримувала наша бібліотека, та бібліотека Закарпатського державного університету.2011-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3687

поняття трансакційних витрат

2011-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 42011-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3686

Доброго дня!Допоможіть,будь ласка,підібрати матеріал для написання курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Аналіз витрат підприємства"

Я.Я.
2011-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.053 І-23
Івахненко, Валентин Михайлович. Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 190 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)29 Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

65.9(4УКР)29 Ф 59
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 268 с.

65.29 Г 81
Грещак, Михайло Григорович. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.29Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.

65.053 К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 224 с.

65.053 Ф59
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Київський нац. торговельно-економічний ун-т ; Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко та ін. - К. : [б. и.], 2002. - 301 с.

65.053(4УКР) І-24
Іващенко, В. І. Економічний аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / В.І. Іващенко, М.А. Болюх. - К. : Нічлава, 2001. - 204 с.

65.9(4УКР)29 М15
Макаровська, Тетяна Павлівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 304 с. : іл. - Бібліогр.: с. 293-297.

65.053 Ч46
Череп, Алла Василівна. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А.В. Череп ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т. - К. : Кондор, 2005. - 160 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 151-152

65.053 Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 371-374.

65.29 У 67
Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / І.З. Должанський та ін ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 366 с.

65.052.9(4УКР) Л46
Лень, В. С. Звітність підприємства [Текст] : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 616 с. : табл. + Додатки.

65.29 С34
Сідун, Вікторія Анатоліївна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 356 с. : табл. - Бібліогр.: с. 354-355.

65.29 Г 44
Гетьман, Оксана Олександрівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 488 с. - Бібліогр.: с. 482-483.

65.29 А72
Антикризове фінансове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / С.Я. Салига та ін. ; Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 206 с. : табл. - Бібліогр.: с. 202-203.

65.29 Л55
Лігоненко, Лариса Олександрівна. Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-254.

65.053 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 224 с. - Бібліогр.: с. 207-211.

65.053 Ш74
Шморгун, Наталія Петрівна. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н.П. Шморгун, І.В. Головко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 528 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 249-253.

65.9(4УКР)29 Е45 Економіка підприємства [Текст] : підручник / Київський нац. економ. ун-т ; за заг. ред. С.Ф. Покропивний. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 528 с.

65.053 Ч-49
Черниш, Світлана Степанівна. Економічний аналіз [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. С. Черниш ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 312 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 303-305.

65.053 І-23
Івахненко, Валентин Михайлович. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 352 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 336-342.2011-03-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3685

як можна переглянути монографію Рошко м. м. Художній світ в романах кена кізі

2011-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліографВідповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є таке видання:

83.3(7СПО) Р 81
Рошко, Михайло Михайлович. Художній світ романів Кена Кізі: "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" [Текст] : монографія / М. М. Рошко ; ред. О. Козоріз ; худ. М. Демян. - Ужгород : Мистецька лінія, 2002. - 155 с. : іл. - ISBN 966-7511-42-1 : 8 грн, 8 грн2011-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Шановний користувач! Радимо звернути вашу увагу на персональний сайт М. Рошка, де є в електронному варіанті представлена монографія автора:

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 74 | 75 | 76 | 77 | 78| 79 | 80 | 81 | 82 | ... >>     >>>