Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7077

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
Архангел Михаїл - покровитель української нації. Як його почитають в Україні. Де є храми в його честь. Якісь події в Україні, пов*язані з ним. Буду дуже вдячний

Павленко Орест Гнатович
2014-12-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела інформації:

63.5(4УКР) К64
Кондратович О. П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / О. П. Кондратович. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. - 240 c.

К 86.3 С 24
Світлинець А. Свято-Архангело-Михайлівський монастир у селі Драгово-Забрід / А. Світлинець, С. Канайло ; передм. Ю. В. Данилець ; післямова П. М. Мідянка. - Ужгород: Ґражда, 2009. - 224 c.

63.5(4УКР) Т27
Твоя країна - Україна : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. - Х.: Школа, 2009. -496 c.

63.3(4УКР) У45
Українські традиції / упоряд. та передм. О.В. Ковалевський. - Х.: Фоліо, 2006. - 576 c.

92.0 У 45
Українські традиції і звичаї : для дітей сер. шк. віку / авт.-упоряд. В. М. Скляренко. - Х.: Фоліо, 2007. - 320 c. : a-іл.

63.5(4УКР) У-45
Українці: Свята. Традиції. Звичаї / Уклад. І. Коверець. - Донецьк: Альфа-Прес, 2004. - 304 с.

63.5(4УКР) Ш67
Шкода М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк: БАО, 2007. - 384 c.

Гелитович М. Ікони другої половини ХІУ ст. з церкви Архангела Михаїла у с. Ісаї / М. Гелитович // Вісник Львівського ун-ту. Сер. мист-во. - 2008. - Вип. 8. - C. 87-91.

Зілінко Р. Дияконські двері з архистратигом Михаїлом та Мелхіседеком середини XVII ст. / Р. Зілінко // Пам'ятки України: історія та культура. - 2013. - № 12. - C. 54-59.

Оляніна С. Парні рельєфи архангелів Гавриїла і Михаїла та їх первинне призначення / С. Оляніна // Пам'ятки України: історія та культура. - 2012. - №1. - C. 10-17.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92014-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7076

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграційного курсу

Глеба Олександр Іванович
2014-12-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)8 А 86
Артьомов І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І. В. Артьомов. - Ужгород: Ліра, 2009. - 520 c.

65.9(4УКР)8 Г 20
Гарагонич В. В. Транскордонне співробітництво України: мости через кордони : монографія / Гарагонич В. В. ; відп. ред. Б. І. Андрусишин; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. - Ужгород: Карпати, 2011. - 432 c.

66.2(4УКР) Г 36
Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т траскордон. співробітництва; редкол.: С. І. Устич, І. В. Артьомов, І. І. Вовканич [та ін.]. - Ужгород : ЗакДУ
Вип. 4 : Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 8-9 квіт. 2011 р.) : спец. вип. зб. наук. праць. – 2011 .- 320 c. : a-іл.

66.2(4УКР) Г 36
Геополітика України: історія і сучасність / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т траскордон. співробітництва; редкол.: С. І. Устич, І. В. Артьомов [та ін.]. - Ужгород : ЗакДУ. - 2012
Спецвип. 8 : Шляхи підвищення ефективності транскордонного співробітництва на новому Східному кордоні Європейського Союзу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Стара Лесна, Словацька Республіка, 18-19 верес. 2012 р.). - 2012. - 280 c. : z-табл.

65.9(4УКР)8 М 59
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво : посібник / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. - К.: Крамар, 2011. - 260 c.

65.9(4УКР)8 Т 65
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів : (зб. наук.- аналіт. матеріалів, нормат.-правових актів та метод. рек. з питань транскордон. співробіт. та розвитку транскордон. кластерів)/ В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук [та ін.] ; під ред.: В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук [та ін.]; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Наук.-дослід. та конструкт.-технол. ін-т міськ. госп-ва. - К.: Крамар, 2009. - 244 c.

Лютак О. М. Шляхи активізації транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України / О. М. Лютак // Економіка і регіон. - 2011. - № 1. - С. 71-74.

Транскордонне співробітництво як євроінтеграційний аспект геополітики України // Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. праць. - Ужгород, 2012. - Вип. 7. - С. 237-324.

Горін Н. В. Формування інноваційної моделі транкордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н. В. Горін // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 193-201.

Тищенко О. П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України / О. П. Тищенко // Економічний часопис - ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 8-11.

Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 195-200.

Устич, Сергій. Інструменти оптимізації системи транскордонного співробітництва / Сергій Устич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2013. - № 2. - С. 158-173.

Матвієнко, Анатолій Сергійович. Територіальний вимір транскордонного співробітництва / А. С. Матвієнко // Держава і право. - 2013. - Вип. 60. - С. 449-455.

Мартинюк Н. І. Зміцнення інституційної спроможності єврорегіонів та інших суб’єктів транскордонного співробітництва / Н. І. Мартинюк // Держава та регіони. - 2013. - № 5. - С. 28-33.

Артьомов І. В. Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал / І. В. Артьомов // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород : Говерла, 2012. - Вип. 29. - С. 48-59.

Кулчар Т. Ф. Принципи, механізми та форми транскордонного співробітництва регіонів Європи / Т. Ф. Кулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород : Говерла, 2012. - Вип. 29. - С. 123-128.

Кулчар Т. Ф. Карпатський єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС / Т. Ф. Кулчар // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород : Говерла, 2013. - Вип. 1 (30). - С. 124-129.

Ерфан Є. А. Оцінка діяльності підприємств регіону в системі транскордонного економічного співробітництва / Є. А. Ерфан, М. Ю. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2012. - вип. 35 ч. 1. - С. 95-99.

Гоблик В. В. Перспективи розвитку транскордонних ринків в сучасних умовах / В. В. Гоблик // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2012. - Вип. 35 ч. 2. - С. 122-125.

Ерфан Є. А. Проблеми та перспективи покращення стану транскордонних зв’язків України з сусідніми державами - членами ЄС / Є. А. Ерфан, У. І. Гурчумелія, Г. Ю. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 125-132.

Гоблик В. В. Транскордонні промислові парки в економічному розвитку регіону / В. В. Гоблик, С. С. Слава // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 3 (40). - С. 165-170.

Чучка І. М. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки / І. М. Чучка // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - С. 143-151

Куляк А. І. Формування інформаційної системи як фактора розвитку міжрегіонального (транскордонного) співробітництва / А. І. Куляк, В. В. Каленюк // Вісник. - 2014. - № 2. - С. 33-34.

Петров П. Ю. Система цілей транскордонного співробітництва / П. Ю. Петров, І. А. Попова, Г. Мірошніченко // Вісник. - 2014. - № 2. - С. 46-47.

Попова І. А. Єврорегіон, як форма транскордонного співробітництва / І. А. Попова, Н. В. Комардіна // Вісник. - 2014. - № 2. - С. 49-51.

2014-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7075

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: транспортний рух на "кільці", правила за міжнародними стандартами. Дякую!

Антоніна
2014-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до наступних Інтернет-посилань:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2014-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7074

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: тема моєї курсової роботи "ПРоблематика повісті "Терезка" Михайла Томчанія". Чи є в бібліотеці якісь матеріали, літературно-критичні статті про цю повість? Дякую.

Маряна
2014-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 84-4
Т 56
Томчаній, Михайло. Терезка / М. Томчаній ; ред. М. Сидоряк ; худож. М. Нестеренко. – Ужгород : Закарпат. обл. вид-во, 1957. – 115 с.

91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Т 56
Михайло Томчаній : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народж. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад.: М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2009. – 62 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття : бібліографія). – Абет. покажч.: с. 57-59.

К 83.3-8
П 57
Поп, В. Творчість Михайла Томчанія : літ.-критич. нарис / Василь Поп. – Ужгород : Патент, 1997. – 160 с.
***
Хланта, Іван Васильвич. Михайло Томчаній : прозаїк / І. В. Хланта // Хланта, Іван Васильвич. Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліограф. покаж. / І. В. Хланта; Відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 967 с.
***
Ариповський, В. Письменник піднімає питання моралі / В. Ариповський // Закарпат. правда. – 1957. – 5 жовт. – С. 3.
Балега, Ю. Новая повесть М. Томчания / Ю. Балега // Совет. Закарпатье. – 1957. – 14 июня. – С. 4.
Висоцька, Н. Терезина доля / Н. Висоцька // Молодь Закарпаття. – 1957. – 23 черв. – С. 4.
Гринько, Д. Обставини і характер / Д. Гринько // Вітчизна. – 1958. – № 4. – С. 206-209.2014-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7073

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: будь-яка інформація, що наявна в книжках бібліотеки про явище вторинної номінації. Буду безмежно вдячна.

Оксана
2014-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі Інтернет-посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92014-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7072

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:чи є в бібліотеці література до теми: "Мовна культура та її елементи"?

Олена
2014-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

81.411.1 Р 75
Росінська О. А. Культура сучасної української мови : довід. для всіх / О. А. Росінська. -Донецьк: БАО, 2009. - 448 c.

81.411.1 С 30
Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. - К.: Академія, 2010. - 216 c. :z-табл. - (Альма-матер).

81.411.1 С48
Словник-довідник з культури української мови : словар / Д.Г. Гринчишин та ін. - 3-є вид., випр. - К.: Знання, 2006. - 368 c.

87.7 С78
Стахів М. О. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. О. Стахів. - К.: Знання, 2008. - 248 c.

87.7 Т41
Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко. - К.: Знання, 2006. - 392 c.

К 81 Х69
Ходанич Л. П. Уроки після школи: культура мовлення : навч. посіб. / Л.П. Ходанич; Управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатський ін-т післядипломної пелагогічної освіти. - Ужгород: Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2004. - 72 c.

Актуальні завдання мовознавства та роль лінгвістичної науки в забезпеченні мовно-культурної політики // Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004-2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук України до 90-річчя Національної академії наук України / НАН України, НБУВ ; рекол.: В.М. Литвин (голова) та ін. - К., 2008. - № 1. 6. - С. 130-142.

Культура мови : [мовна практика] // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 5. - С. 42.

Маркевич Н. Формування мовної культури учнів : пошук підходів / Н. Маркевич // Рідна школа. - 2010. - № 9. - С. 76-78.

Бондаренко Н. Мовна надмірність і мовна недостатність в системі роботи зі стилістики і культури мовлення у старших класах / Неллі Бондаренко // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 13-16.

Зі скарбниці культури мовлення : Засоби милозвучності в українській мові І-й-та : з кн. Б. Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо" // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 2. - С. 64.

Кононенко, Віталій Іванович. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі / В. І. Кононенко // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 2-5.

Прихода Ярослава Видавнича і мовна культура шкільних підручників / Ярослава Прихода // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 9. - С. 5-8.

Музичук, Любов. Форми і методи роботи з формування мовної культури студентів / Л. Музичук // Українська мова та література. - 2012. - № 5. - С. 23-29.

Войцехівська І. С. Культура спілкування і мовний етикет / І. С. Войцехівська, О. П. Ільєва // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 7. - С. 29-34.

Івко, Оксана. Основи комунікативно - мовної культури / О. Івко // Українська мова та література. - 2012. - № 7. - С. 4-12.

Івко О. М. Основи комунікативно-мовної культури / О. М. Івко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 16-18. - С. 4-13.

Скобочкіна Н. І. Прагмалінгвістичні основи мовної етики й мовленнєвого етикету / Н. І. Скобочкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 19-21. - С. 68-70.

Тарнавський М. А. Формування мовної культури учнів у викладанні української мови та літератури / М. А. Тарнавський // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 8. - С. 2-6.

Семеренко Г. Мовна норма як основний критерій культури мовлення / Ганна Семеренко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 7/8. - С. 17-19.

2014-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7071

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Принципи україснкього правопису".Дякую.

Снідана
2014-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

81.411.1 Г 61
Голоскевич, Григорій Костянтинович. Правописний словник : близько 40 000 слів / Г. К. Голоскевич. - 10-е вид. - Лондон : Вид-во Союзу українців у Великій Британії, 1977. - 452 с.

81.411.1 Г 87
Громик, Юрій Васильович. Український правопис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Громик. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 140 с.

74.26 Д39
Децик, Ганна Дмитрівна. Формування мовної особистості : вироблення системи роботи щодо попередження та усунення помилок у письмових роботах: Метод. рек. / Г.Д. Децик, А.М. Майдан ; Міністерство освіти і науки України, Закарпатський ін-т післядипломної пелагогічної освіти. - Ужгород : Ґражда, 2004. - 44 с. - Бібліогр.: с. 41-42.

81.411.1 І- 90
Історія українського правопису ХVІ-ХХ століття : хрестоматія / В. Німчук, Л. Зизаній, М. Смотрицький та ін.; Упоряд., переднє сл. В. Німчук, Упоряд., коментарі та прим. Н.В. Пуряєва ; Нац. академія наук України, Ін-т української мови. - К. : Наук. думка, 2004. - 584 с.

81.411.1 П 56
Пономарів, Олександр. Чи українській мові потрібен український правопис? : процес " розвитку" українського правопису / О. Пономарів. - К. : [б. и.], [2004]. - Буклет.

81.411.1 С 91
Сучасний український правопис : [теорія, практика] / уклад. О. Г. Попко. - Х. : Весна : ФОП Співак Т. К., 2010. - 192 с. : табл. - (Практичний довідник).

81.411.1 У-45
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; ред. О. А. Дітель. - Стереотип. вид. - К. : Наук. думка, 2005. - 240 с.


Боженко, С. Ефективні методи та прийоми навчання орфографії та пунктуації / С. Боженко // Українська мова та література. - 2013. - № 16. - C. 4-10.

Віцюк, А. Історичні витоки розвитку українського правопису / Алла Віцюк // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 1. - C. 18-21.

Зубков, М. Новий-старий правопис : суб'єктивні зауваги щодо об'єктивного правописного стану / М. Зубков // Дивослово. - 2010. - № 2 . - C. 39-41.

Кацімон, О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови : з окремими увагами на погляди Василя Сімовича / О. Кацімон // Дивослово. - 2009. - № 6. - C. 45-48.

Лаврінець, О. Ще раз про "український правопис" / О. Лаврінець // Дивослово. - 2011. - № 1. - C. 40-42.

Основні правила правопису // Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита [та ін.]. - К.: Центр учеб. літ. - 2014. - C. 191-219.


< />    < />... 74 | 75 | 76 | 77 | 78| 79 | 80 | 81 | 82 | ... >>     >>>