Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Подбираете ЧОП? ЧОП Атеми


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4237

Дуже дякую Вам за відповідь. Я дуже рада, що є такий сайт, де можуть допомогти знайти важливу інформацію. Ще раз дякую Вам за безцінний труд.

Боднар Ольга
2011-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4236

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Модернізація системи керування документаційними процесами: зарубіжний досвід" Дякую!

Дібрівний Антон Юрійович
2011-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Бардаев Э. А. Документоведение : учебник/ Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008.-304 c.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.-К.: Знання, 2006.-336 c.

Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. -Вид. 2-е, переробл. і допов. -К.: "Ліра-К", 2009.-434 c.

Поберезська Г.Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб./ Г. Г. Поберезська, Волинець І. М. -К.: Знання, 2008.-352 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4235

Допоможіть, будь ласка, знайти
Антонича Б.-І. "Національне мистецтво".

Боднар Ольга
2011-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4234

Дзюба, I. Живе співвідношення між людиною i природою: [Євген Гуцало] / I. Дзюба // Дивослово.- 2007.- № 1.- С. 60 - 62.

2011-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Наша бібліотека передплачує журнал "Дивослово". Потрібний Вам номер Ви можете отримати у відділі читальної зали, а у відділі обліку користувачів зробити ксерокопію.2011-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4233

Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей В. П. Котляр

Мельничук Н. П.
2011-12-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки. Його Ви можете отримати у відділі читальної зали:

Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб./ В. П. Котляр. -К.: Кондор, 2009.-200 c.2011-12-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4232

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти матеріал бажано в електронному виді для курсової роботи на тему: "Керування документаційними процесами і вітчизняний документознавчий напрям" Дякую!

Дібрівний Антон Юрійович
2011-12-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!

Зверніть увагу!

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

65.050.9(4УКР)2 У 59
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). - Бібліогр.: с. 616- 617.

67.9(4УКР)310 Б 77
Бойко, Микола Дмитрович. Цивільно-правові документи [Текст] : зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко; В.П. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д. Гвоздецький. - 5-е вид., випр. й доп. - К. : Наук. думка, 2002. - 320 с.

73 К 96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века).

65.050.2 А90
Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с. - Библиогр.: с. 478-498. - ISBN 966-351-101-Х (в пер.)

67.9(4УКР) К78
Красницька, Анжела Віталіївна. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування [Текст] : посібник / А.В.Красницька. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 528 с. - Бібліогр.: с. 522-527. - ISBN 966-611-422-4 (в опр.) : 51 грн.

73 К 96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 2-е изд., стер. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Библиогр.: с. 457-459. - ISBN 966-346-047-4 (в пер.)

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич. Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Академия, 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл. - Бібліогр.: с. 317-323 та у підрядк. прим.

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учб. л-ри, 2010. - 184 с. : іл, табл. - Бібліогр. наприкінці модулів.

73 П 14
Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : "Ліра-К", 2009. - 434 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці модулів.

73 Ш 35
Швецова-Водка, Галина Николаевна. Документ в свете ноокоммуникологии [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М. : Литера, 2010. - 384 с. : табл. - (Современная библиотека ; вып. 65). - Библиогр.: с. 344-381.

65.050. К 44
Кислюк, Костянтин Володимирович. Спеціальне документознавство [Текст] : модульний курс / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2011. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 118-119, 190-191.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 22011-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4231

Добрий вечір. Напишіть мені, будь ласка, адресу вашої бібліотеки.

Галай Світлана Миколаївна.
2011-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!

Завжди раді допомогти!

Наша адреса:
88018 м Ужгород, пр. Свободи, 16
тел.:(03122)23982, 23998
факс:(03122)23998
e-mail: [email protected]


Відділ літератури іноземними мовами:
вул. Капітульна, 10
тел.: (0312)614421
e-mail:
[email protected]


Режим роботи:
Пн.-Пт.-з 09-19 год
Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота
Останній вівторок кожного місяця - санітарний день


< />    < />... 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 | 12 | ... >>     >>>