Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3702

Чи можу я скористуватись книгою - Яворська О.С Правове регулювання відносин власності?

Матущак Мар'яна Романівна
2011-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки таке видання є:

67.9(4УКР)304.1 Я22
Яворська, Олександра Степанівна. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України [Текст] : навч. посіб. / О. С. Яворська. - К. : Атіка, 2008. - 256 с. - Бібліогр.: с. 246-255.2011-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3701

чи є в бібліотеці журнал "юридичний журнал" юстиніан

марина
2011-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! На жаль, наша бібліотека не передплачує потрібний Вам журнал. Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 22011-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3700

Допоможіть у підборі літератури для курсової роботи на тему: Соціальні потреби читача юнацького віку. Бібліотечне обслуговування юнацтва. Щиро вдячна

Михайлик Валерія Іванівна
2011-03-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

78.3 Б 59
Бородина, Валентина Алексеевна. Библиотечное обслуживание [Текст] : учеб.- метод. пособ. / В.А. Бородина. - М. : Либерея, 2004. - 176 с. - (Библиотекарь и время ; № 7). - Библиогр.: с. 122-126.

78.38 Б 59
Бібліотека і формування морально-правових орієнтирів [Текст] : інформаційна довідка з досвіду роботи Артемівської міської ЦБС / Донецька обл. універсальна наукова б-ка ім. Н.К. Крупської; Науково-методичний відділ ; Складач І.А. Пилипенко, Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. - Донецьк : [б. и.], 2004. - 8 с.

78.3(4УКР) Б 59
Бібліотека - творча лабораторія по відродженню духовності, патріотизму та національної свідомості [Текст] : досвід роботи бібілотек Краматорської ЦБС / Централізована бібліотечна система; Центральна бібліотека ім. М. Горького; Організаційно-методичний відділ ; Уклад. Т.М. Кириленко, Відп. за вип. О.В. Безсмертна. - Краматорськ : [б. и.], 2004. - 14 с.

78.38 Д 40
Джерела духовності [Текст] : з досвіду роботи літературних клубів у бібліотеках області / Донецька обл. універсальна наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; Науково-методичний відділ; Складач Н.П. Супрунець; Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. - Донецьк : [б. и.], 2004. - 16 с.

78.38 Л 64
Літературні клуби та об'єднання - ефективна форма популяризації української художньої літератури [Текст] : методичні поради / Донецька обл. універсальна наукова б-ка ім. Н.К. Крупської; Науково-методичний відділ ; Складач Н.П. Супрунець, Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. - Донецьк : [б. и.], 2003. - 20 с.

78.38 П88
Публічна бібліотека як центр сімейного читання [Текст] : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; матеріал підготувала М. Талалаєвська ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ : [б. и.], 2006. - 60 с.

78.38(4УКР) В42
Від обслуговування населення - до співпраці з ним [Текст] / Нац. парламент. б-ка України, М-во культури і туризму України ; матеріал підгот. С. Кравченко ; відп. ред. І. О. Цуріна. - К. : [б. и.], 2007. - 56 с. - (Публічні бібліотеки). - Бібліогр.: с. 38-40.

78.34(4УКР) В42
Від традицій до інноваційного пошуку: На допомогу популяризації знань [Текст] : метод. реком. / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К.Крупської ; Уклад. Н.П. Супрунець, Відп. за вип. Н.П. Авдєєнко. - Донецьк : [б. и.], 2005. - 24 с. - Бібліогр.: с. 20-23.

78.38 О 25
Обслуговування користувачів у бібліотеках: сучасні підходи та напрями [Текст] : матеріали обл. семінару-тренінгу 29 травня 2007 р. / Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 56 с.

78.38 Б83
Бородина, Валентина Алексеевна. Библиотечное обслуживание [Текст] : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 168 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 7).

78.5(4УКР) Д58
Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 29-30 липня 2008 р. Вип. 6 / Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка ; уклад. Г. К. Ковальчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2008. - 72 с. : кол.іл. - (Бібліо-клас).

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя [Текст] : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К. : [б. и.], 1998. - 72 с. - Бібліогр. в кінці ст.

78.34(4УКР) П37
Пласт гартує молодих [Текст] : бібліодайджест / Зак. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; підгот. Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. - Ужгород : [б. и.], 2008. - 12 с. - Бібліогр.: с. 7-12.

78.38 Л68
Ловкова, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга [Текст] : учебно-метод. пособ. / Т. Б. Ловкова . - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 104 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 102).

78.38 Ж 35
Жаркова, Любовь Сергеевна. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности [Текст] : науч.-практ. пособ. / Л. С. Жаркова. - М. : Литера, 2009. - 112 с. - (Современная библиотека ; вып. 44). - Библиогр.: с. 109-110.

78.38 Е 43
Езова, Светлана Андреевна. Библиотекарь и читатель: типы поведения [Текст] : науч.-метод. пособ. / С. А. Езова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 112 с. : рис. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 116). - Библиогр. в конце глав и в подстроч. прим.

78.3 Б 59
Бібліотека і книга у контексті часу [Текст] : зб. наук. ст. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол. Т. І. Вилегжаніна ; Н. Розколупа [та ін.] ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К. : [б. и.], 2008. - 160 с. - Текст укр., рос. мовами

78.38 Б 59
Библиотечное обслуживание в информационном веке [Текст] : ежегод. межведомств. сб. науч. тр. / Федер. агентство по науке и инновациям, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; гл. ред. Я. Л. Шрайберг. - М. : ГПНТБ России, 2009. - 68 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

Німець, Е. Інформаційні потреби учнів [Текст] / Е. Німець // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 99-101.
Дрешер, Ю. Н. Психологические основы библиотечной деятельности [Текст] / Ю.Н. Дрешер // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 24-28
Романенко, Н. П. Вміння спілкуватися з читачем [Текст] / Н.П. Романенко // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 29
Півнева, С. І. Культура мовлення шкільного бібліотекаря - важливий елемент його професійної майстерності [Текст] : экспресс-информация / С.І. Півнева // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 30
Жирова, В. Г. Етика бібліотекаря [Текст] : экспресс-информация / В.Г. Жирова // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 32-40
Курінська, Л. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально - виховного процесу [Текст] / Л.А. Курінська // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 41-45
Долинська, І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями [Текст] / І. Долинська // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 13-16. - Бібліогр.: 11 назв
Коваленко, І. Сприяння реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону [] / І. Коваленко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 32-33
Марченко, Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми [] / Т. Марченко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 31-32
Станіславчук, Г. Бібліотека - осередок культури, територія спілкування [] / Г. Станіславчук // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 28-29
Вилегжаніна, Т. Моделі бібліотечного обслуговування [] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 3. - С. 4-6.
Бейліс, Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів [Текст] : научно-популярная литература / Л.І. Бейліс// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - № 3. - С. 24-30. - Бібліогр. 10 назв.
Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування [Текст] : лекція // Мистецтво спілкування: примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек . - 2008. - Вып. 5. - С. 4-9.
Хмара, І. М. Бібліотечне обслуговування молоді: проблеми та сучасні орієнтири [Текст] / І. М. Хмара // Роль і місце публічної бібліотеки у становленні патріотичної свідомості молоді: матер. обл. семінару-тренінгу, 25 берез. 2009р., м. Ужгород / уклад. В. Г. Лехцер, І. М. Хмара; відпов. за вип. Л. З. Григаш. - 2009. - С. 5 - 19. - (Бібліо- клас ; вип. 8)
Юсупова, Валентина. Структурные изменения в справочном обслуживании [Текст] / В. Юсупова // Библиотека. - 2010. - № 12. - С. 11-12.


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

2011-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3699

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Особливості міжнародної торгівлі послугами та динаміка її розвитку". Дякую

Болюк А.
2011-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури, яка є у фондах нашої бібліотеки:


Галушка Є.О. Світовий ринок товарів та послуг : навч. посіб./ Є. О. Галушка; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. -Чернівці: Наші книги, 2009.-208 c.

Кузьмін О. Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади : навч. посіб./ О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. -Львів: Львівська політехніка, 2009.-200 c.

Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник/ М. П. Мальська. -К.: Знання, 2008.-664 c.

Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб./ С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. -К.: Знання, 2010.-536 c.

Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб./ В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. -2-е вид., допов. і переробл. . -К.: Центр учбової літератури, 2009.-392 c.

Шостак Л. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі/ Л. Шостак // Економіка України. -2007. -№ 2. - C. 74-84.

Попадинець О.В. Використання міжнародного досвіду забезпечення захисту прав учасників кредитних трансакцій в Україні / О. В. Попадинець // Стратегічні пріоритети. -2007. -№ 3. - C. 111-118.

Плескач В.Л. Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-еконогмічний простір/ В. Л. Плескач // Фінанси України. -2008. -№ 8. - С.89-95.

Фьорстер, Андреас. Торгівля послугами [Текст] / А. Фьорстер // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 ( № 1 ). - С. 108 - 114.

Заблоцька, Ріта. Характеристика та класифікація торговельних бар’єрів на ринку послуг [Текст] / Р. Заблоцька // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т.7 (№ 3). - С. 345 - 360.

Верба В.А. Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку/ В. А. Верба // Актуальні проблеми економіки. -2008. -N11. - C. 21- 35.

Ненахова О. Первинні брокери на ринку інвестиційних послуг: міжнародний досвід і перспективи розвитку/ О. Ненахова // Фінансовий ринок України. -2010. -№ 2. - C. 28 - 30.2011-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3698

Скажіть будь-ласка чи можна переглянути і якщо так, то як саме монографію Рошко М.М. "Художній світ в романах Кена Кізі" в електронному вигляді аба саму дисертацію автора Рошко М.М. "Особливості художнього світу в романах Кена Кізі" Наперед вдячний!

василь
2011-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет ресурси, на яких в електронному варіанті можна переглянути монографію, яка Вас цікавить:
посилання 1
посилання 2

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки монографія автора представлена в друкованому варіанті :

83.3(7СПО) Р 81
Рошко, Михайло Михайлович. Художній світ романів Кена Кізі: "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" [Текст] : монографія / М. М. Рошко ; ред. О. Козоріз ; худ. М. Демян. - Ужгород : Мистецька лінія, 2002. - 155 с. : іл.
2011-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3697

ДОБРОГО ДНЯ! ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ,БУДЬ ЛАСКА,ДЖЕРЕЛА, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПРИ НАПИСАННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: "ОРГАНІЗАЦІЯ ПР-СТУКТУРИ ЦЕТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ"

Гринюк Натталія Олександрівна
2011-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні джерела інформації:

67.9(4УКР)300.5 Б32
Бачинська А.В. Словник термінів виборчого законодавства для ЗМІ (засобів масової інформації) / А.В. Бачинська, Д.М. Бєлов, Я.І. Ленгер; Ужгородський прес- клуб, Об'єднана асоціація студентів - юристів Закарпаття. -Ужгород, 2004.-40 c

65.050.2 М74
Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : навч. посіб./ В.А.Мойсеєв. -К.: Академвидав, 2007.-224 c. -(Альма-матер).

65.050 П 65
Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб./ Г.Г. Почепцов; Пер. з рос. Д.С. Обухов. -2-е вид., випр. і доп.. -К.: Знання, 2004.-376 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

67.9(4УКР)300.5 Р 98
Рябець М.М. Центральна виборча комісії: віхи становлення та розвитку : статті, доповіді, виступи, інтерв'ю/ М.М. Рябець. -К.: Вид. Дім Альтернативи; К.: АртЕк, 2003.-600 с.

Котюжинська Т. Вибори: проблемні зони для ЗМІ / Т. Котюжинська // Ї. -2004. -№32. - C. 60-63.

Богашева, Наталя. Еволюція виборчої системи в Україні / Н. Богашева, Ключковський Ю. // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2005. - №1. - С. 42-49.

Ставнійчук, Марина. Участь політичних партій (блоків) у формуванні виборчих комісій / М. Ставнійчук // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2005. - №1. - С. 59-64.

Барабаш, Олександр. Передвиборна агітація: досвід та перспективи участі ЗМІ / О. Барабаш // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2005. - №1. - С. 65-69.

Секретаріат Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії. -2007. -№ 4. - C. 58-99.

Ковриженко Д. Регулювання участі ЗМІ у Виборчому процесі: напрями удосконалення/ Денис Ковриженко // Парламент. -2008. -№ 1. - C. 12-23.

Райковський, Броніслав. Сучасні моделі виборчих систем : проблеми теорії і практики / Б. Райковський // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 1. - С. 44-52.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132011-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3696

Всім привіт зі Львова! Тут класно і цікаві тренінги....
Буду в суботу.

Вася< />    < />... 77 | 78 | 79 | 80 | 81| 82 | 83 | 84 | 85 | ... >>     >>>