Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3646

Як або де можна найти Валерий Войтович. Міфи та легенди давньої України

Лисенко Надія Олександрівна
2011-02-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді видання не знайдено. Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

82.3(4УКР) В65
Войтович В.М. Міфи та легенди давньої України : учебное пособие/ В.М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.-392 c.2011-02-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3645

Як або звідки можна скачати книгу авторів Савицької, Попович або Опрі "Економічний аналіз"?

Хоміцька Ольга Ігорівна
2011-02-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел:

65.053
І-23
Івахненко, Валентин Михайлович.
Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 352 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 336-342.

65.053
К41
Кіндрацька, Галина Іванівна.
Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 488 с.

65.32
К56
Ковальчук, Михайло Іванович.
Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Текст] : підручник / М. І. Ковальчук ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 392 с.

65.053
М73
Мних, Євген Володимирович.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Мних, І.Д. Ференц. - Львів : Армія України, 2000. - 144 с.

65.29
С13
Савицька, Глафіра Вікентіївна.
Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 664 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.053
Т 19
Тарасенко, Ніна Вікторівна.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. В. Тарасенко. - 4-е вид., стереотип. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 344 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-02-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3644

Доброго ранку! Де мені можна знайти підручние Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія.Навчально-методичний посібник?

Наталія
2011-02-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному ваніанті посібник не знайдено. Він є у фондах нашої бібліотеки:

88.37 П50
Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб./ В.М.Поліщук. -Суми: Університетська книга, 2007.-336 c.

Пропонуємо переглянути інші джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42011-02-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3643

Доброго дня! Чи могли б Ви мені допомогти в пошуку джерел на тематику "Місцеві фінанси" або ж "Місцеві фінанси в Україні" на англійській мові. Дуже дякую.

Вікторія Вікторівна
2011-02-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! За потрібними Вам посібниками зверніться у Відділ літератури іноземними мовами, який знаходиться за адресою: вул. Капітульна,10.2011-02-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3642

Доброго вечора.Допоможіть знайти літературу на реферат ,,Педагогічні ідеї О.Духновича"

Семак Г.В.
2011-02-25
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго вечора!
Пропонуємо Вашій увазі такі матеріали:

К 63.31
Д 85
О.Духнович : з наукової спадщини будителя: з нагоди 200-ліття від дня народж. О. Духновича / УжНУ; уклад. Д. Данилюк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003. – 104 с. – (Обличчям до спадщини).

К 74
Д 85
Олександр Духнович і освіта Закарпаття : матер. 3 обла. наук.-практ. конф., присвяч. пед. і культ.-освітній діяльн. О. Духновича / Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти ; за ред.: В. В. Химинець ; Л. П. Ходанич ; М. І. Алмашій. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2005. – 104 с. – Бібліогр. у тексті.

К 63.3
Д 85
Олександр Духнович і наша сучасність : міжнар. наук. конф., присвячена 200-літтю від дня народж. О. Духновича : тези доповідей. Пряшів, 20-21 черв. 2003 р. / Союз русинів-українців СР, Пряшівський ун-т, Край. уряд у Пряшеві, Асоціація україністів Словаччини ; упоряд. М. І. Мушинка; Союз русинів-українців СР, Пряшівський ун-т, Крайовий уряд у Пряшеві, Асоціація україністів Словаччини. – Пряшів, 2003. – 64 с.

К 83.3
Л 11
Літературна та педагогічна спадщина О. Духновича : тези доповідей та повідомл. до наук. Сес., присвяч. 100-річчю з дня смерті О. Духновича / ред. колегія: Ю. І. Балега [та ін.]. – Ужгород, 1965. – 87 с.

К 83.3-8
М 59
Микитась, В. О. В. Духнович : літературно-крит. нарис / Василь Микитась. – Ужгород : Закарпат. облас. в-во, 1959. – 101 с.

К 72
Т 89
Туряниця, В. В. О. В. Духнович – педагог-новатор / Василь Васильович Туряниця ; УжНУ. – Ужгород : УжНУ, 2003. – 44 с.
***
К 83.3-8
Ф 32
Федака, Д. Сходинки у безсмертя : життєвий і творчий шлях О. Духновича / Д. Федака // Духнович, О. Вибрані твори. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – С. 5. – 16 : іл.

К 83.3-8
П 12
Нариси та статті Василя Пагирі про О. Духновича : [перелік] // Пагиря, В. Серце диктує перу : нариси, статті, рецензії, есеї. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – С. 75-76.

К 72.96:74
С 77
Староста, В. І. Велике творіння О. Духновича : [про кн. видат. просвітителя, педагога, письм. та культурно-освіт. діяча – "Народная педагогія вь пользу училищь и учителей сельскихь. Часть I. Педагогія общая"] / В. І. Староста, В. В. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2007. – Вип. 11. – С. 139-140. : фото.
***
Жупанин, С. І. Народознавча педагогіка Олександра Духновича / С. І. Жупанин // Дукля. – 1992. – № 4. – С. 32-40.

Козубовська, І. В. Проблема відхилень у поведінці в педагогічній спадщині О.Духновича та А.Волошина / І. В. Козубовська, А. Р. Досін // Освіта Закарпаття. – 2006. – № 3. – С. 86-89. – Бібліогр. наприкінці ст.

Лявинець, М. Рассуждения Александра Духновича [Text] / М. Лявинець // Русинськый світ. – 2009. – Чис. 68 (май). – С. 7-9. : фото.

Туряниця, В. В. Ідеї О. В. Духновича про фізичне виховання і спорт та модель їх реалізації в сучасних умовах / В. В. Туряниця, І. Ф. Шанта // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 56-61. : табл.

Туряниця, В. Концептуальні положення Олександра Духновича про виховання гармонійної особистості / Василь Туряниця, Іван Шанта // Слово вчителя. – 2009. – 19 лист. – С. 4, 5. : фото.
2011-02-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3641

доброго дня. ппідскажіть де можна знайти Ефимова Л.К. "Лечебная физкультура при заболевании органов дыхания у детей"

Бондар О.О.
2011-02-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в електронному вигляді не знайдено.2011-02-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3639

Підкажіть, будь ласка, де можна скачати:

Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с

Шевченко Юрій Іванович
2011-02-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді потріний Вам посібник не знайдено.


< />    < />... 80 | 81 | 82 | 83 | 84| 85 | 86 | 87 | 88 | ... >>     >>>