Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3639

Підкажіть, будь ласка, де можна скачати:

Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с

Шевченко Юрій Іванович
2011-02-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді потріний Вам посібник не знайдено.2011-02-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3638

Підкажіть де можна скачати наступну літературу:

Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства : 2006. – 384 с.

Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : 2006. - 456 с.

Шевченко Юрій Іванович
2011-02-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, де є необхідні Вам видання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-02-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3637

Допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему:"Передумови виховання високої культури підприємництва"

Наталія
2011-02-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами та інтернет-ресурсами:

658(075)
Т 56
Томилов, Владимир Васильевич.
Культура предпринимательства [Текст] : учебник для вузов / В.В. Томилов. - СПб. : Питер, 2000. - 368 с

Москаленко, Валентина.
Економічна культура особистості як чинник її соціальної адаптації / Валентина Москаленко, Олена Міщенко // Соціальна психологія. - 2007. - № 5. - С. 57-73

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52011-02-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3636

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні". Дякую!

Вікторія
2011-02-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний чимтач! Радимо скористатись наступними джерелами та інтернет-ресурсами:
65.9(4УКР)26
П 12
Павлов, Володимир Іванович.
Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов'язюк ; Держ. академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., доп. - К. : Кондор, 2004. - 400 с.

67.9(4УКР)310
Г72
Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Обіг цінних паперів [Текст] : научное издание / Верховний Суд України ; За ред. І.Б. Шицький, Упоряд. Е.О. Ємельяненко, І.В. Рафаловська, В.В. Сердюк. - К. : Праксіс, 2006. - 552 с.

65.9(4УКР)26
П12
Павлов, Володимир Іванович.
Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Терноп. акад. нар. госп-ва. - [Вид. 2-е, допов.]. - К. : Кондор, 2009. - 400 с.


Приказюк , Н. В.
Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії [Текст] / Н. В. Приказюк , Т. П. Моташко // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 73-81
Кондрашихін, А.
Економічні аспекти управління ринком цінних паперів [Текст] / А. Кондрашихін // Фінанси України. - 2003. - №7. - С. 122-129.
Остапович, Г.
Державний контроль на ринку цінних паперів [Текст] : суб"єкти та агенти / Г. Остапович // Прокуратура. Людина.Держава. - 2004. - №1. - С. 77-81.

Яроцький, В.
Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів? [Текст] / В. Яроцький // Юридична Україна. - 2004. - №5. - С. 36-40.

Козак, В.
Внутрішній аудит цінних паперів: методичний аспект [Текст] / В. Козак, Н. Пономарьова // Економіст. - 2004. - №8. - С. 40-42.
Остапович, Г.
Реєстрація учасників ринку цінних паперів як форма державного контролю: деякі проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення [Текст] / Г. Остапович // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №1. - С. 22-25.

Костенко, Ірина.
Цінні папери в діяльності господарюючого суб"єкта: поняття та види [Текст] : общественно-политическая литература / І. Костенко // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 43-47.

Костенко, Ірина.
Розміщення (видача) та обіг цінних паперів за законодавством України [Текст] : общественно-политическая литература / І. Костенко // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 53-57.

Костенко, Ірина.
Право на цінний папір, права за цінним папером: моменти набуття і реалізації [Текст] : общественно-политическая литература / І. Костенко // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 58-60.

Ватаманюк , З. Г.
Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні [Текст] / З. Г. Ватаманюк , О. В. Баула // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 75 - 85

Варченко, П. І.
Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології [Текст] / П.І. Варченко, І.Ф. Шатарська // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 128-140. - Бібліогр.: 12 назв

Забучинська, Тетяна.
Порівняльно-правовий аналіз державного регулювання ринку цінних паперів (досвід України та США) [Текст] / Т. Забучинська // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 8. - С. 57-60. - Бібліогр.: 4 назв.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 72011-02-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3635

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з інформацією на тему: "як друкують гроші"

2011-02-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-02-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3634

Добрий день!Допоможіть підібрати матеріал про формування фонду публічних,універсальних наукових,спеціональних бібліотек.Дякую!

Людмила
2011-02-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-02-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3633

Облік матеріально - технічних запасів у Португалії

Боклажко
2011-02-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами та інтернет-ресурсами:
65.9(4УКР)29
З-30
Запаси [Текст] / Р. Грачова . - К. : Преса України, 2001. - 145 с. - (Нова бухгалтерія). - 8 грн

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2003. - 704 с

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2003. - 736 с.

65.052
Ц37
Ценклер, Н. І.
Міжнародні стандарти в бухгалтерському обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.І.Ценклер ; ЗакДУ. - Ужгород : Ліра, 2006. - 170 с

65.052.9(4УКР)
Ф59
Фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2005. - 976 с

Чумакова, Ірина.
Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії [Текст] / І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 55-62

Зубченко, Вікторія В’ячеславівна.
Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету [Текст] / В. В. Зубченко // Наше право. - 2009. - № 4. ч. 1. - С. 97-100.

Рудешко, Вікторія В’ячеславівна.
Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету [Текст] / В. В. Рудешко // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 146-150.


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
посилання 5
посилання 6


< />    < />... 85 | 86 | 87 | 88 | 89| 90 | 91 | 92 | 93 | ... >>     >>>