Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6997

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Мене цікавлять відомості про Видатних ораторів мистецтва 20 ст.

Тетяна
2014-10-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.

Зверніть увагу!

83.7 В 17
Вандишев, Валентин Миколайович. Риторика : екскурс в історію вчень і понять : навч. посібник / В.М. Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264 с.

83.7 Х 69
Ходанич, Лідія Петрівна. Мистецтво живого слова : вправи з красномовства / Л. П. Ходанич, П. М. Ходанич ; ред. Н. Ребрик ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : Ґражда, 2002. – 40 с.

83.7Ч-58
Чибісова, Наталя Григорівна. Риторика : навч. посібник / Н. Г. Чибісова, О.І. Тарасова. – К. : Центр навчальної л-ри, 2003. – 228 с.

83.7 О-54
Олійник, Ольга Борисівна. Сучасна ділова риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с. – Бібліогр. : С. 165.

83.7 О-54
Олійник, Ольга Борисівна. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Б. Олійник ; М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 180 с. – Бібліогр. : С. 178.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32014-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6996

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Архетип місяця у новелі О. Кобилянської "Місяць"".

Ліля
2014-10-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Камінчук, О. Провісниця українського модернізму : [творчість О. Кобилянської] / О. Камінчук // Дивослово . – 2004. – №5. – С. 36-39.

Курявцев, М. Злочин і покара : повість Ольги Кобилянської "Земля" у тематичному контексті / М. Курявцев // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 13. – С. 12-15.

Венгуренко, Н. Художній світ О. Кобилянської у контексті проблеми синтезу музики та живопису в українській літературі / Н. Венгуренко // Київська старовина. – 2003. – №4. – С. 55-59.

Науменко, Н. Інтертекстуальність музичного символу в образній структурі тексту (в новелах І. Франка, О. Кобилянської, М.Яцкова) / Н. Науменко // Слово і час . – 2002. – № 11. – С. 20-25.

Левченко, Галина. Християнський аспект літературної творчості Ольги Кобилянської / Г. Левченко // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 20-27. – Бібліогр. : С. 27.

Кордонська, А. В. Земля в долі людини (за соціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської "Земля")/ А. В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 16-18. – С. 11-25. – Бібліогр. наприкінці С. 25.

Хмелюк, Майя. Щоденникові записи Ольги Кобилянської як авторисунок письменниці / Майя Хмелюк // Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 47-50. –Бібліогр. в кінці ст.

Моклиця, Марія. Стильові домінанти творчості Ольги Кобилянської / Марія Моклиця // Слово і час. – 2012. – № 4. – С. 52-63. –Бібліогр. в кінці ст.Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42014-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6995

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить література з такої теми: Історія бібліотечних колекцій і зібрань. Спасибі!

Ганна П.
2014-10-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня. Уточніть, будь ласка Ваш запит. Дякую.2014-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6994

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
Помогите, пожалуйста подобрать научные статьи 2010-2014 и литературу по теме: "Свідок як засіб доказування в господарському процесі"

Нелинова А.Р.
2014-10-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)308 К 43
Киричко, Василь Миколайович. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці : наук.-практ. комент. / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. В. Я. Тацій ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 784 с.


67.9(4УКР)303 М 18
Мала енциклопедія господарського права / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права ; за заг. ред.: Ю. Л. Бошицький, С. І. Бевз ; авт. кол.: Ю. Л. Бошицький, В. І. Семчик [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 232 с. – Бібліогр.: С. 220-226 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)7 М 75
Молодик В. В. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в сфері захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності та протидії рейдерству : наук.-практ. посіб. / В. В. Молодик, О. О. Седлецький, О. З. Гладун ; Генер. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – К. : Алерта, 2013. – 144 с. – (Бібліотека прокурора). – Бібліогр.: С. 123-127.


67.9(4УКР)310 П 63
Постанови, узагальнення судової практики, правові висновки Верховного Суду України у справах господарської юрисдикції (2012-2013) / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учбової літ., 2013. – 470 с. – (Законодавство України).

67.9(4УКР)303П 68
Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посіб. / В. Д. Понікаров, С. М. Попова [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 328 с. – Бібліогр. : С. 264-268.


67.9(4УКР)311П 69
Практичний коментар до статей 199-233 Розділу VII "Злочини у сфері господарської діяльності" Особливої частини Кримінального кодексу України : з урахуванням змін, внесених Законом України №4025-VI від 15 листоп. 2014 р. "Про внесення змін до деяких законод. актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері госп. діяльності" / упоряд.: А. В. Григоренко, Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. літ., 2013. – 358 с.


****

Гаврилішин А.
Альтернативні способи вирішення господарських спорів / А. Гаврилішин // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 6-10.

Кот О.
Судові акти в господарському процесі: поняття та види / О. Кот // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 96-99. – Бібліогр.: 8 назв.

Махінчук, Віталій.
Форми захисту прав суб'єктів підприємницьких відносин / Віталій Махінчук // Юридична Україна. – 2013. – № 12. – С. 73-78. – Бібліогр. в примітках : с. 78.

Прокопенко Я.
Досудовий (претензійний) порядок врегулювання господарських спорів: ретроспектива та тенденції сьогодення / Я. Прокопенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 44-46. – Бібліогр.: 9 назв.. – Бібліогр.: 9 назв.

Басай В.
Коронний свідок у кримінальному судочинстві (поняття та правовий статус) / В. Басай, П.Л. Фріс // Право України. – 2006. – №5. – С. 133-135.

Олійник , Юрій Ярославович.
Допит свідків, підозрюваних та обвинувачених під час розслідування умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства / Ю. Я. Олійник // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 432-437. – Бібліогр. наприкінці ст.

Пакула, Олександр.
Свідок як учасник кримінального провадження : значення його показань для досягнення завдань кримінального провадження / О. Пакула // Вісник прокуратури. – 2013. – № 11. – С. 112-116. – Бібліогр. наприкінці ст.2014-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6993

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
Дистантне інтернет обслуговування користувачів

Тодер Аліна Іванівна
2014-10-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.3(4УКР) В 80
Впровадження Інтернет-послуг у бібліотеках:функціональні зміни : навч. матеріали / Укр. б-чна асоціація; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти; Уклад. В.К. Скнарь, І.О. Шевченко. - К., 2005. - 27 с.

78.36 Е 50
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2011. - 248 c.

78.3(4УКР) Ш 37
Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / І. О. Шевченко ; відп. за вип. Я. О. Хіміч; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти [та ін.]. - К.: Самміт-Книга, 2012. - 76 c.

Вишняк А. Що таке Бібліоміст : [про прогр.] / А. Вишняк // Дружба. - 2012. - 4 лют. - C. 4.

Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства / І. Вінічук // Бібліотечний вісник. -2012. - №3. - C. 8-15.

Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум. - 2009. - № 3. - C. 25-27.

Довбня Е. Интернет-версия : удобно, быстро, надежно : о преимуществах электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. - 2012. - № 2. - C. 28-30.

Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга : рекомендації Української бібліотечної асоціації // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. - К.: ДАКККіМ. - 2005. - C. 21-22.

Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - C. 119-184.

Животовська В.Г. Бібліотечно-інформаційні послуги та продукти в контексті взаємодії бібліотеки і користувача / В. Г. Животовська // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 40 - 51.

Ісаєнко О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі/ О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - C. 139-147.

Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 11. - C. 16-20.

Каліберда Н. Користувач електронного каталогу як об`єкт бібліотекознавчого дослідження / НАН України, нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2008. - Вип. 20. - C. 91-99.

Ковальчук Г. Закарпатські бібліотеки виходять в Інтернет : у тому числі завдяки прогр. "Бібліоміст" : [семінар "Бібліотека, влада і громадськість: партнерство для місцевого розвитку", який провела прогр. "Бібліоміст" спільно з ОДА на базі Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / Г. Ковальчук // Закарпатська правда. - 2013. - 13-19 квіт. - C. 5.

Коста В. "Бібліоміст" проляже від столиці до кожного села : [інформ. сес. в Києві по рекомендаціях щодо використ. комп’ютерів, отриман. б-ками країни в рамках конкурсу "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету"]/ В. Коста // Фест. - 2012. - 3-9 серп. - C. 14.

Лобузіна Катерина Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 7. - С. 30-34

Моісеєва Н. В. Інтернет-послуги в бібліотеці: рівень та якість забезпечення / Н. В. Моісеєва // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. - К.: ДАКККіМ. - 2005. - C. 33-38.

Новакова Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки / Л. О. Новакова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 20-23.

Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках : [Впровадж. нового сервісу - "віртуальні довідки"] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2006. - №8. - C. 16-18.

Упровадження сучасних інформаційних технологій у практику бібліотечної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 199-411.

Чуприна, Леонід. Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 58-66.

Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Л. Шепетуха // Бібліотечний форум України. -2013. - № 1. - C. 20-21.

Штефаньо О. Творчі вечори в режимі он-лайн : [учасн. прогр. "Бібліоміст" обрали для скайп-трансляції черг. засід. клубу літератур. дебютів "Нові імена", який діє при Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; в т. ч. презентація творчості молод. поетів Є. Генової та Г. Мясіщева] / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. - 2012. - 20 берез. - C. 8.

Юхневич Ю. Віртуальна професійна довідка: моніторинг, висновки / Ю. Юхневич // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. - К.: [б.и.]. - 2011. - C. 115-120.
2014-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6992

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
ОСНОВНІ ПОСЛУГИ

ШАЛЕНИК ТЕТЯНА
2014-10-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Конкретизуйте Ваш запит.2014-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6991

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
інформаційно пошукові системи

Лабан Світлана Михайлівна
2014-10-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами інформації:

78.3 Д24
Дворкина М. Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной бреде / М. Я. Дворкина. - М.: ФАИР, 2009. - 256 c.

Вітушко Н. Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2010. - Вип. 26. - С. 21-29.

Ворона Ю. Електронні бібліотеки світу / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - C. 41.

Горовий В. Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект / Горовий В. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26 . - С. 12-21.

Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 119-184.

"Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднують людство" // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 4. - C. 51.

Зоріна Н. Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістовного опрацювання наукових збірників / Н. Зоріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 201-210.

Іваницька, Тамара. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 113-122.

Концепція електронної бібліотеки «Культура України»/ Нац. парлам. б-ка України (К.) // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - C. 32-35.

Костенко М. Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні / М. Костенко // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - С. 37-41.

Кунанець Наталія Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи / Наталія Кунанець, Олександр Лозицький, Володимир Пасічник // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 10. - С. 28-32.

Костенко М. Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні / М. Костенко // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - С. 37-41.

Лопата, Олена. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 3. - С. 8-15.

Маєр, Тетяна. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам'ять століть. - 2010. - № 1/2. - С. 52-60.

Постельжук О. Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 1. - С. 3-8.

Ресурси бібліотек і їх роль в організації знань та системному наповненні сучасного інформаційного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 34. - С. 7-258.

Сербін , Олег. Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 35. - С. 39-48.

Титаренко, Оксана. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічої роботи і використання електронних інформаційних ресурсів / О. Титаренко // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 13-14. - С. 25-27.

Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2011. - №5. - С. 29-32.

Упровадження сучасних інформаційних технологій у практику бібліотечної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 199-411.

Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку : методические рекомендации / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 21-25.

Шемаєва Г. Перспективні напрямии розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - С. 3-7.


< />    < />... 85 | 86 | 87 | 88 | 89| 90 | 91 | 92 | 93 | ... >>     >>>