Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4251

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти матеріал бажано в електронному виді для курсової роботи на тему: "Національні аспекти впровадження стандарту ISO 15489:2001
" Дякую!

Дібрівний Антон Юрійович
2012-01-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12

2011-12-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4250

Будь ласка, підберіть літературу на таку тему: "Правонаділяючі провадження в адміністративному процесі"

Н.Л.В.
2011-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

Бандурка О. М. Адміністративний процес : підручник для вищих навч. закл./ О.М. Бандурка, М.М. Тищенко; Ред. Н.Є. Нестеренко. -К.: Літера ЛТД, 2002.-288 с.

Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник/ О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій; М-во внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2008.-416 c.

Кузьменко О. Атестаційні провадження у адміністративному процесі / О. Кузьменко // Право України. -2005. -№11. - C. 14-17.

Коломоєць Т.О. Особливості участі захисника на окремих стадіях провадження у справах про адміністративні правопорушення / Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік // Митна справа. -2008. -№ 1. - C. 77-82.

Нижнікова В.В. Провадження в справах про порушення митних правил як різновид адміністративного провадження / В.В. Нижнікова // Митна справа. -2008. -№ 1. - C. 107-110.

Липа В. Особливості строків на стадіях проваджень адміністративного судочинства/ В. Липа // Підприємництво, господарство і право. -2008. -№ 3. - C. 61-63.

Сокол М. Місце контрольного впровадження в адміністративному процесі/ М. Сокол // Підприємництво, господарство і право. -2008. -№ 12. - C. 96-98.

Весельська Т. Адміністративні процедури та їх індивідуально-регламентуючий характер/ Т. Весельська // Вісник Вищого адміністративного суду України. -2009. -№ 2. - C. 25-30.

Шкарупа К. Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця у законі України "Про виконавче провадження" иа КУпАП/ К. Шкарупа // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 6. - C. 84-87.

Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права / Д. Бортняк // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 10. - C. 179-182.

Бевзенко В. М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види/ В. М. Бевзенко // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. -2010. -№ 2. - C. 91-97.

Іваненко Я. Про види адміністративних неюрисдикційних проваджень/ Я. Іваненко // Право України. -2010. -№ 11. - С.240-247.

Олексіїва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу/ І. Олексіїва // Юридична Україна. -2011. -№ 4. - C. 32-36.

Короєд С. О. Адміністративний процес як форма юридичної діяльності/ С. О. Короєд // Держава і право. -2011. -Вип. 53. - C. 238-243.2011-12-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4249

Допоможіть знайти умовні позначки для карти техногенно-екологічної безпеки дошкільного закладу. Дякую

Олена Олександрівна
2011-12-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4248

Доброго дня! де я можу знайти реферат на тему :народна фамілогія і її використання в роботі з дітьми дошкільного віку.

Ольга
2011-12-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. А. Мосіяшенко. -2-е вид., стер.. -Суми: Університетська книга, 2008.-176 c.

Сележан Й.Ю. Основи національного виховання : Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія/ Й.Ю. Сележан. -Чернівці: Книги - ХХІ, 2005.-272 c.

Геник М. Актуальність морального виховання учнів засобами народознавства [Текст] / М. Геник // Початкова школа. - 2007. - № 7. - С. 46-49.

Ткаченко О. Зміст етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя [Текст] / О. Ткаченко // Рідна школа. - 2007. - № 4. - С. 36-38.

Полковенко Т. Джерела української етнопедагогіки: дитячий фольклор [Текст] / Т. Полковенко // Персонал. - 2007. - № 11- 12. - С. 66- 73.

Ярошинська О. Періодизація становлення та розвитку інституту батьківства у вітчизняній етнопедагогічній теорії та практиці виховної діяльності сім'ї [Текст] / О. Ярошинська // Рідна школа. - 2007. - № 12. - С. 68-70.

Паламарчук Л. Василь Сухомлинський про роль етнопедагогіки у вихованні підростаючого покоління [Текст] / Л. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11/12. - С. 38-40.

Денисенко, Надія. Рідна етнопедагогіка – виховання здорової нації [Текст] / Н. Денисенко // Науковий світ. - 2010. - № 8. - С. 16-17.

Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки [Текст] / Тамара Поніманська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 8. - С. 9-13.

посилання 1
посилання 22011-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4247

Доброго дня.знайдіть мені будь-ласка мені курсову на тему"монтаж газопроводу в індивідуальному будинку висота 3,5м"

Павло
2011-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Шановний Павло!
Будь - ласка уважніше ознайомтесь з правилами виконання "Віртуальна довідка".2011-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4246

Добрий день! Допоможіть знайти літературу для дипломної роботи на тему "Християнські святині України як складова індустрії туризму". Дякую!

Микуланинець Петро
2011-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання:

67.9(4УКР)301.1 У 45
Україна. Закони. Закон України "Про туризм" [Текст] : за станом на 06 жовтня 2011 р. / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2011. - 32 с. - (Закони України

75.81(4УКР) Ф 33
Федорченко, Володимир Кирилович. Історія туризму в Україні [Текст] : навч. посібник / В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с. : іл.

20.1 Д 53
Дмитрук, Олександр Юрійович. Урбанізація та екологічний туризм [Текст] : теорія і практика конструктивно-географічного дослідження: Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 76 с.

К 26.8 Д 44
Дивовижний край легенд [Текст] : научно-популярная литература / Відпов. за вип. І.С. Дербак, Ю.Ю. Тюх. - Ужгород : Шарк, 2003. - 42 с. : фото.кол.

75.8 Ф 56
Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. - 268 с. - Бібліогр.: с. 263- 265.


65.9(4УКР)49 М21
Мальська, Марта Пилипівна. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 272 с. + Додатки: с. 212-268. - Бібліогр.: с. 269-270.


67.9(4УКР)301 Т86
Туристична діяльність. Нормативна база [Текст] : зб. / Упоряд. О.М. Роїна, Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2005. - 448 с. + Додатки: с. 434-448.

75.8(4УКР) П 16
Панкова, Євгенія Вікторівна. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Панкова ; М-во культури і мистецтв України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Альтерпрес, 2003. - 352 с. : іл. - Бібліогр.: с. 347-351.

77(4УКР) І 90
Історія екскурсійної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова та ін. ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. - 166 с. - (Туристична книга). - Бібліогр.: с. 160-163.

65.49 Б12
Бабарицька, Вікторія Костянтинівна. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту [Текст] : навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2004. - 288 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 222-223.

67.9(4УКР)301 У-45
Укpаїна. Закони.Закон України "Про туризм" [Текст] : за станом на 10 трав. 2005 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2005. - 36 с. - (Закони України).

75.8 Т87
Туристично-краєзнавчі дослідження [Текст] : зб. наук. статей. Вип. 6 / Федерація профспілок України, Ін-т туризму ; Редкол. О.О. Бейдик та ін. - К. : [б. и.], 2005. - 476 с. : табл. - Укр., рос., англ., польск.

К 75.8 Е 45
Екотуризм Закарпаття [Текст] : пізнай і збережи природу Карпат / ЕКО-ЕКС, Tacis, WWF. - [Б. м. : б. и.], 2000. - 5 с. : кол.іл. -

К 85.11 М90
Мукачеве. Історія. - Культура - Туризм. Замок "Паланок" [Текст] : путівник / Автор проекту О. Іванов, Текст В. Цигак, О. Мірошниченко, О. Іванов, Пер. на англ. М. Джус. - Тернопіль : [б. и.], 2006. - 20 с. : фото.кол.

75.8 Е64
Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст] : справочное издание / Київський ун-т туризму, економіки і права ; авт.-уклад. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух, за заг. ред. В.К. Федорченко. - К. : Слово, 2006. - 372 с.

75.8 Р90
Рутинський, Михайло Йосипович. Замковий туризм в Україні. [Географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективі їх туристичного відродження] [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Рутинський ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с. : іл. - Бібліогр.: с. 423-430 та в кінці тем.

75.8 П30
Петранівський, Василь Львович. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський. - К. : Знання, 2006. - 576 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

67.9(4УКР)301 К90
Культурна політика в Україні [Текст] : аналіт. огляд / О. А. Гриценко та ін. ; ред.-упоряд., керівник авт. кол. О. А. Гриценко ; Український центр культурних досліджень, Міністерство культури і туризму України. - К. : УЦКД, 2007. - 160 с. : табл. - (Книгозбірня державного управлінця). - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 966-7048-65-9 : 17 грн.
Авт. зазначені на звороті тит. арк. Підготовлений в рамках участі України в програмі оглядів нац. культурних політик Ради Європи

2011-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4244

Доброго вечора!ені портібно знайти курсову на тему:формування звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку.Дякую

Ольга
2011-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Шановна Ольга!
Будь - ласка, уважніше ознайомтесь з правилами виконання "Віртуальна довідка".


< />    < />... 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ... >>     >>>