Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3600

Добрий день !!! допоможіть знайти матеріали по таких питаннях. Дякую за Вашу роботу!!!
Робота бібліотеки з виробничою літературою. особливості , форми.

Наташа Кришеник
2011-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

78.36 П30
Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 с. : ил, табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 58). - Библиогр.: в конце лекций.

78.36 С60
Соляник, Алла Анатольевна. Документоснабжение библиотечных фондов [Текст] : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 с. : ил. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 66). - Библиогр.: с. 125-126.

78.36(4УКР) М54
Методичні рекомендації по організації вивчення складу та використання бібліотечних фондів у централізованих бібліотечних системах [Текст] / Міністерство культури Української РСР, Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС ; підготували: О. В. Щербаков [та ін.] ; відп. за вип. Н. О. Гудімова. - К. : [б. и.], 1985. - 12 с. : табл.

78.36(4УКР) Ф79
Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз [Текст] : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с. : табл.

78.36 С 17
Самохіна, Наталія Федорівна Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2008. - 168 с.

Вилегжаніна Т. Поточне комплектування-один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібл. планета.-2007.-№4.-С.4-7.

Каліберда Н. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку // Бібл. вісник.-2008.-№6.-С.6-11.

Лешнівська І. Бібліотеки і видавництва: нові часи, нові підходи // Вісн. Книжк. палати.-2005.-№12.-С.30-31.

Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України: зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м.Севастополь, Автономна Республіка Крим, 3-7 вересня 2007р. / Нац. парламент. б-ка України / Т. Вилегжаніна (голова ред.кол.), С. Басенко (уклад.) — К. : ДЗ "НПБУ", 2006. — 104с.

Тихомирова Н.Ю. Современный книжный рынок и потребности фондов научных библиотек // Библиотековедение.-2008.-№2.-С.20-24.2011-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3599

Застосування розмірно-модульної системи у проетуванні фірмового стилю

Ніколаєнко В.О.
2011-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5
2011-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3598

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на курсову "Особливості семантико-синтаксичного навантаження емоційно-забарвленої лексики у публіцистичному творі" як і в науковій літературі так і на Інтернет-ресурсах.дякую.

2011-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3597

Допоможіть будь-ласка знайти книжу в електронному варіанті
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. або просто Тема 20 цієї книжки...

Барановська Галина Михайлівна
2011-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступним сайтом:

посилання 1

Потрібне Вам видання є і у фондах нашої бібліотеки:

65.5 С 12
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : Підручник/ Є.В. Савельєв; За ред. О.А. Устенко. -Тернопіль: Економічна думка, 2002.-504 с.
2011-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3595

Про автоматизацію моделювання ікомплектування бібліотечного фонду

Людмила
2011-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

78.3(4УКР) К 63
Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права [Текст] : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. - К. : [б. и.], 2005. - 28 с. - 2 грн

78.3 С 81
Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд правовой документации [Текст] : учеб.-практич. пособие / Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 256 с.

78.36 Ф79
Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід [Текст] : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ : [б. и.], 2006. - 32 с. - Бібліогр.: с. 27-31. - 2.50 грн

78.36 С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 40 с. - (Бібліо-клас ; вип. 5). - 3.50 грн.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України [Текст] : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Басенко. - К. : НПБУ, 2007. - 104 с. - Назва обкл.: Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України.

78.36 П30
Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 с. : ил, табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 58). - Библиогр.: в конце лекций.

78.36 М14
Майстрович, Татьяна Викторовна. Электронный документ в библиотеке [Текст] : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 144 с. : табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71). - Библиогр.: с. 133 . - Библиогр.: в подстроч. примеч.

78.36 С60
Соляник, Алла Анатольевна. Документоснабжение библиотечных фондов [Текст] : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 с. : ил. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 66). - Библиогр.: с. 125-126.

78.36(4УКР) З-41
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.) / М-во культури і туризму України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. В. В. Мірошникова. - Х. : ХДНБ, 2007. - 184 с. : табл. - Текст укр, рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - 8 грн.
До 120-річчя ХДНБ ім. В.Г. Короленка

78.36(4УКР) М54
Методичні рекомендації по організації вивчення складу та використання бібліотечних фондів у централізованих бібліотечних системах [Текст] / Міністерство культури Української РСР, Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС ; підготували: О. В. Щербаков [та ін.] ; відп. за вип. Н. О. Гудімова. - К. : [б. и.], 1985. - 12 с. : табл. - 1 грн.
Без тит. л. Назва з обкл.

78.36(4УКР) Ф79
Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз [Текст] : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с. : табл. - 1 грн.
До 135-річчя від дня заснування бібліотеки

78.34(4РОС) В 11
В помощь библиотекарю колледжа [Текст] : инструктивно-метод. матер. по деят. б-ки образовательного учреждения сред. профес. образования / сост. А. Е. Александров [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2008. - 200 с. - (Нормативно-правовое обеспечение содержания образования). - Библиогр.: с. 197.


78.36 С 17
Самохіна, Наталія Федорівна Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2008. - 168 с.


Вилегжаніна Т. Поточне комплектування-один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібл. планета.-2007.-№4.-С.4-7.

Каліберда Н. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку // Бібл. вісник.-2008.-№6.-С.6-11.

Ковальчук Л. Роль публічних бібліотек м.Києва у створенні єдиного інформаційного простору // Бібл. планета.-2006.-№1.-С.22-24.

Лешнівська І. Бібліотеки і видавництва: нові часи, нові підходи // Вісн. Книжк. палати.-2005.-№12.-С.30-31.

Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України: зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м.Севастополь, Автономна Республіка Крим, 3-7 вересня 2007р. / Нац. парламент. б-ка України / Т. Вилегжаніна (голова ред.кол.), С. Басенко (уклад.) — К. : ДЗ "НПБУ", 2006. — 104с.

Тихомирова Н.Ю. Современный книжный рынок и потребности фондов научных библиотек // Библиотековедение.-2008.-№2.-С.20-24.2011-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3594

Доброго дня. Скажіть будь - ласка, чи є у вас в електронному вигляді або де я можу знайти Проет Європейського союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". Підручник називається "Соціально орієнтовані недержавні організації: наші досягнення".

Красько Ольга Василівна.
2011-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібне Вам видання в електронному вигляді не знайдено. Цей документ є у фондах нашої бібліотеки, який Ви можете отримати в читальній залі :

66.79(4УКР) С 69
Соціально орієнтовані недержавні організації: наші досягнення : справочное издание/ Проект Європейського Союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". -К., 2004.-56 с. :a-іл. -3 р. Книга-перевертень.- До книжки приплетено книжку: Social iented NGOs: our achievements.- Kyiv, 2004.2011-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3593

система документопостачання бібліотечних фондів

2011-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

78.3(4УКР) К 63
Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права [Текст] : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. - К. : [б. и.], 2005. - 28 с. - 2 грн

78.3 С 81
Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд правовой документации [Текст] : учеб.-практич. пособие / Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 256 с.

78.36 Ф79
Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід [Текст] : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ : [б. и.], 2006. - 32 с. - Бібліогр.: с. 27-31. - 2.50 грн

78.36 С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 40 с. - (Бібліо-клас ; вип. 5). - 3.50 грн.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України [Текст] : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Басенко. - К. : НПБУ, 2007. - 104 с. - Назва обкл.: Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України.

78.36 П30
Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 с. : ил, табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 58). - Библиогр.: в конце лекций.

78.36 М14
Майстрович, Татьяна Викторовна. Электронный документ в библиотеке [Текст] : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 144 с. : табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71). - Библиогр.: с. 133 . - Библиогр.: в подстроч. примеч.

78.36 С60
Соляник, Алла Анатольевна. Документоснабжение библиотечных фондов [Текст] : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 с. : ил. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 66). - Библиогр.: с. 125-126.

78.36(4УКР) З-41
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.) / М-во культури і туризму України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. В. В. Мірошникова. - Х. : ХДНБ, 2007. - 184 с. : табл. - Текст укр, рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - 8 грн.
До 120-річчя ХДНБ ім. В.Г. Короленка

78.36(4УКР) М54
Методичні рекомендації по організації вивчення складу та використання бібліотечних фондів у централізованих бібліотечних системах [Текст] / Міністерство культури Української РСР, Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС ; підготували: О. В. Щербаков [та ін.] ; відп. за вип. Н. О. Гудімова. - К. : [б. и.], 1985. - 12 с. : табл. - 1 грн.
Без тит. л. Назва з обкл.

78.36(4УКР) Ф79
Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз [Текст] : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с. : табл. - 1 грн.
До 135-річчя від дня заснування бібліотеки

78.34(4РОС) В 11
В помощь библиотекарю колледжа [Текст] : инструктивно-метод. матер. по деят. б-ки образовательного учреждения сред. профес. образования / сост. А. Е. Александров [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2008. - 200 с. - (Нормативно-правовое обеспечение содержания образования). - Библиогр.: с. 197.


78.36 С 17
Самохіна, Наталія Федорівна Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2008. - 168 с.


Вилегжаніна Т. Поточне комплектування-один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібл. планета.-2007.-№4.-С.4-7.

Каліберда Н. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку // Бібл. вісник.-2008.-№6.-С.6-11.

Ковальчук Л. Роль публічних бібліотек м.Києва у створенні єдиного інформаційного простору // Бібл. планета.-2006.-№1.-С.22-24.

Лешнівська І. Бібліотеки і видавництва: нові часи, нові підходи // Вісн. Книжк. палати.-2005.-№12.-С.30-31.

Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України: зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м.Севастополь, Автономна Республіка Крим, 3-7 вересня 2007р. / Нац. парламент. б-ка України / Т. Вилегжаніна (голова ред.кол.), С. Басенко (уклад.) — К. : ДЗ "НПБУ", 2006. — 104с.

Тихомирова Н.Ю. Современный книжный рынок и потребности фондов научных библиотек // Библиотековедение.-2008.-№2.-С.20-24.


< />    < />... 86 | 87 | 88 | 89 | 90| 91 | 92 | 93 | 94 | ... >>     >>>