Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3617

Допоможіть, будь ласка, зайти інформацію для курсової з аудиту: "Зловживання в умовах КОД (компютерної обробки даних)". Дякую!!!

Оксана
2011-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3615

Доброго дня! Будь-ласка, допоможіть знайти літературу "Державне та регіональне управління"

Афоніна Ольга Миколаївна
2011-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)300
Д 36
Державне управління [Текст] : навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенский, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 343 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-7767-77-9 : 23 р.

65 Е 45
Економічний розвиток і державна політика. Ефективність державного управління. Тематичні публікації [Текст] : каталог публікацій, 2001- 2004 / Канадсько- Українсько- Балтійська програма економічного навчання. - К. : [б. и.], [2004]. - 16 с. + CD-ROM. - (Книгозбірня державного управлінця). - 5 грн
Додаток: Публікації. 2001- 2004 [Електронний ресурс]/Канадсько- Українська- Балтійська програма економічного навчання.- 2004.- 1 електрон. оптичний диск (CD- ROM).
Приложение:
Публікації. 2001- 2004 [Електронний ресурс]. - [2004] // Економічний розвиток і державна політика. Ефективність державного управління. Тематичні публікації. Шифр 65 (Включає 30 книжок)

67.9(4УКР)301 Л17
Лазор, Оксана Дмитрівна. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Лазар. - К. : Дакор, 2007. - 312 с. + Додаток с. 148-308. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 966-8379-21-7 (в опр.) : 47.60 грн.

6.4(4УКР) Д36
Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України [Текст] : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 240 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип. 28). - 8 грн.


66.4(4УКР) Д36
Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : навч. посіб. / В. В. Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.]. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 200 с. - (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). - Бібліогр.: с. 187-194.

66.4(4УКР) Д36
Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію [Текст] : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 272 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип. 25). - Бібліогр.: с. 177-185. - ISBN 966-8809-20-3 : 9 грн.


66.4(4УКР) А43
Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами [Текст] : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 136 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип. 24). - Бібліогр.: с. 123-126. - ISBN 966-8809-19-Х : 6 грн.

65.050.9(4УКР)2 К84
Круш, П. В. Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П.В.Круш, О.О.Кожемяченко ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 248 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-364-445-5 (в опр.) : 39 грн.

65.049(4УКР)6 С69
Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики [Текст] : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р., м. Харків / Г. Ф. Азаренков, А. В. Тирінов [та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 376 с. - ISBN 978-966-8177-53-8 : 113.60 грн2011-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3614

допоможіть, будь ласка, знайти літературу в електронному вигляді на тему: "Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість". Дякую!

Олена
2011-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132011-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3613

Фразеологізми в нашому мовлені

2011-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

81.411.1 С48
Словник фразеологізмів української мови [Текст] : словарь / НАН України, Ін-т української мови, Український мовно-інформаційний фонд ; НАН України; Ін-и укр. мови; Уклад.: В.М.Білоноженко, І.С.Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. - К. : Наук. думка, 2003. - 1104 с. - (Словники України)

81.411.1З-12
Забіяка, Віра Анатоліївна. Фразеологічний словник школяра [Текст] / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Освіта, 2007. - 112 с. : іл, табл. - ISBN 978-966-04-0704-1 (в опр.) : 14.23 грн.

81.432.1 А64
Англо-український фразеологічний словник [Text] = English-Ukrainian phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 1056 p. - ISBN 966-620-225-5 (в опр.) : 90 грн.

81.411.1 У 45
Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник [Text] = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь : словарь / За заг. ред. Л.Г. Савченко, Відпов. за вип. О.В. Ковалевський. - Перероб. вид. - Х. : Прапор, 2004. - 462 с. - Текст укр., рос. мовами. - ISBN 966-7880-73-7 : 43.64 р., 43.64 р.

Золотарьова, А. Роль фразеологізмів у мовленні [Текст] : Урок-круглий стіл у 10 класі / А. Золотарьова // Дивослово. - 2008. - № 2 . - С. 17-20.

Котенкова, Л. Б. Фразеологізми в нашому мовленні: Урок мови в 10 класі [Текст] / Л.Б. Котенкова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №4. - С. 16-19

Герасимчук В. Власні імена в українських фразеологізмах / Герасимчук Валентина // Дивослово. - 2005.-№ 4. - С.43-47.

Пономаренко А. "Чи закинути кругле слівце..." : (про фразеологізми в художніх текстах) / Пономаренко Аліна
// Урок української. - 2003.- №5-6. - С.31-32.

Привалова, Світлана. Фразеологізми як лексико-семантичні особливості художньої мови твору [Текст] : на матеріалі кіноповісті "Україна в огні" О.Довженка / С. Привалова
// Українська мова і література в школі. - 2006. - №1. - С. 27-30.

Кучерук, О. Українські фразеологізми: образна природа кольороназв [Текст] / О. Кучерук // Урок української. - 2007. - №5. - С. 52-55. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.

Соловець, Лариса. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування [Текст] / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 14-19. - Бібліогр.: 11 назв.

Завідонова, Н. Фразеологізми як один із шляхів збагачення словникового складу англійської мови [Текст] / Н. Завідонова // Рідна школа. - 2009. - № 2-3. - С. 40-41. - Бібліогр.:5 назв.

Папіш, Віталія. Фразеологізми у спектрі лінгвоаналізу художнього тексту [Текст] / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2006. - Вип. 10. - С. 89 - 96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Васильченко, В. Фразеологізми шлюбної обрядовості [Текст] / В. Васильченко // Дивослово. - 2010. - № 5 . - С. 28-33. - Бібліогр. в кінці ст.2011-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3612

Добрий день!Підкажіть будь ласка матеріал про бібліотечний фонд в системі документальних документацій.Дякую!

Людмила
2011-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2011-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3611

що таке -досконалість, інтелігентність

могила анна
2011-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3610

Доброго вечора!Скажіть будь-ласка: Яка Роль фінансових посередників на фінансовому ринку.

Крученкова Софія
2011-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись такими сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 88 | 89 | 90 | 91 | 92| 93 | 94 | 95 | 96 | ... >>     >>>