Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Копья сотовые телефоны сенсорные сотни объявлений о продаже авто.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3568

Добрий день! Допоможіть мені будь ласка занйти матеріали на тему магістерської роботи " Правова система Чеської республіки. Теоретичні і практичні аспекти"
Дякую вам :)

Марина С.
2011-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Гринюк, Роман Федорович. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко, 2009. - 376 с.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний, 2008. - 472 с.

Лапка, Оксана Ярославівна. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах) [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, 2008. - 216 с.

Міхневич, Людмила Володимирівна. Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) [Текст] : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л. В. Міхневич , 2006. - 164 с.

Нижник Н. Поділ Чехословаччини: конституційні основи і політична практика [Текст] / Н. Нижник, В. Лемак // Юридична Україна. - 2004. - №12. - С. 17-24.

Петрушка Н. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці: характеристика та основні функції [Текст] / Н. Петрушка // Віче. - 2007. - № 18. - С. 56-58

Мансвєтов, Юрій Тарасович. Реформування виборчої системи у Чеській Республіці [Текст] / Ю. Т. Мансвєтов // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 48-55

Куделка, Зденек. Зміни статусу прокуратури в Чеській Республіці [Текст] / З. Куделка // Вісник прокуратури. - 2009. - № 11. - С. 109-113

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42011-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3566

допоможіть будьласка знайти матеріал по темі інтегрована освіта у ВНЗ

2011-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3565

Доброго дня,допоможіть знайти матеріати на тему "Правова або політична система США",особливо цікавлять статті. Буду дуже вдячна.

МАРИНА
2011-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бернхем В. Вступ до права та правової системи США [Текст] / В. Бернхем, 1999. - 554 с.

Бернам, Уильям. Правовая система США. 3-й выпуск [Текст] : законы и законодательные акты / У. Бернам; науч. ред. В.А. Власихин, пер. с англ. А.В. Александров и др., 2006. - 1212 с.

Кравчук, Микола Володимирович. Правова система США [Текст] : научное издание / М.В. Кравчук; Тернопільська академія н/г, 2004. - 136 с.

Про Америку. Конституція Сполучених Штатів Америки з коментарями [Текст] / ред. вступ. та комент. Дж. В. Пелтейсон ; відп. ред. М. С. Нілі ; пер. укр. Я. Пилинський, 2004. - 88 с.

Система державного управління в США : заг. огляд/ ред. Р. Таргонскі ; пер. М. Гродзинський. -К., 2001.-125 с.

Согрин В.В. Управляемая демократия: американский вариант [Текст] / В.В. Согрин // Общественные науки и современность. - 2004. - №6. - С. 112-121.

Савченко А. Кримінально-правовий захист виборчих прав громадян в Україні та США: порівняльний аналіз [Текст] / А. Савченко // Право вибору. - 2005. - №1. - С. 66-69.

Співак В.І. Особливості проведення виборів у Сполучених Штатах Америки [Текст] / В.І. Співак // Право вибору. - 2005. - №2. - С. 116-121.

Іващенко А. Нормативне-правове забезпечення стратегічного планування : З досвіду Великої Британії і США/ А. Іващенко, С. Вербицький // Політичний менеджмент. -2006. -№1. - C. 140-151.

Бондарєва М. Особливості організації нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки [Текст] / М. Бондарєва // Право України. - 2006. - №7. - С. 131-134.

Молованюк, Віктор. Соціологія юриспруденції США [Текст] / В. Молованюк // Вісник прокуратури. - 2006. - №12. - С. 114-123.

Кононенко В.П. Особливості формування системи безоплатної правової допомоги у Великій Британії, США та Ізраїлі/ В.П. Кононенко // Адвокат. -2007. -N3. - C. 29-33.

Тищик Б. Перша чинна конституція світу - історія прийняття ( до 220 - річчя Конституції США) [Текст] / Б. Тищик , О. Ригіна // Право України. - 2007 . - № 8 .- С. 137 - 140

Ригіна О. Професія судді в США [Текст] : історико-правове дослідження / О. Ригіна // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 115-118

Дашковська О. Становлення принципу гендерної рівності та його закріплення в законодавстві США XIX-XX ст. / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 4. - С. 183-191

Дашковська О. Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини XX ст. [Текст] / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 2. - С. 144- 149

Курінна, Тетяна. Правове регулювання благодійності в США : досвід для України [Текст] / Т. Курінна // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.40. - С. 462-471

Сільнова А. Адміністративно-правові аспекти регулювання науково-дослідних робіт в аграрному секторі США [Текст] / А. Сільнова // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 190-193

Тітовська В.Д. Конституція США [Текст] / В. Д. Тітовська // Все для вчителя. - 2010. - № 4-5. - С. 92-94.

2011-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3564

Де можна знайти Міністерську програму дл гуртка сучасного танцю???

салуха О. В.
2011-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – центр:
посилання 1
посилання 2
посилання 3

2011-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3563

де можна знайти книжку,.."Курс лекції з фізіології людини." Ю.Петрович 2006

неце
2011-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

28.903 Ф53
Филимонов, Владимир Иванович. Физиология человека в вопросах и ответах [Текст] : пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. И. Филимонов. - Винница : Нова книга, 2009. - 488 с. : іл, табл. - Загл. обл. : Физиология. - Предм. указ.: с. 478-486.

28.073 Ф36
Фекета, В. П. Курс лекцій з фізіології людини [Текст] : курс лекций / В.П. Фекета. - Ужгород : Ґражда, 2006. - 296 с. : мал. + Додатки с. 293-296.

28.8 Л 93
Людина [Текст] : навчальний посібник з анатомії та фізіології / Головний редактор д-р Тоні Сміт. - 2-е вид., оновлене. - Львів : БаК, 2002. - 240 с. : кол.іл2011-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3562

Основні відомості про життя і творчість Василя Густі. Його громадська діяльність. Тематика творів.

Короді Марія Юріївна
2011-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:

К 83.3-8
Х 55
Хланта, І. В. Труди і дні на рушнику життя : нарис життя і творчості В. Густі / Іван Васильович Хланта ; упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Облас. центр нар. творчості ; Науково-культоролог. лаб. – Ужгород : Патент, 2004. – 128 с. : іл.
* * *
Між літом і осінню поета : [про В. Густі ; в т. ч. вірші – "Березове колесо", "Мрія мого дитинства"] // Календар "Просвіти" на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2006. – С. 63.

Федака, Д. На межі літа й осені: до полудня віку В. Густі : [про поета] / Дмитро Федака // Календар "Просвіти" на 2001 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2001. – С. 85-88.
* * *
Вашкеба, І. Жодного дня без рядка не буває у закарпатського поета Василя Густі / Іван Вашкеба // Новини Закарпаття. – 2008. – 25 берез. – С. 7, 8.

Густі, В. П. Василь Густі: "Я – вічний учень" : закарпат. поет, ж-ст і ... чиновник від А до Я : [розмову / вела Л. Подоляк] / Василь Петрович Густі // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 13-19 січ. – С. 14.2011-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3561

Характеристика трастових послуг.

2011-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Ш66
Шканова, Олена Миколаївна. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О.М.Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с. + Додатки. - Алф. покаж.: с.291-297 . -Бібліогр.: с. 298-299.

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківські операції [Текст] : підруч. / А. М. Мороз ; за ред. А. М. Мороз. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : [б. и.], 2002. - 476 с.

65.9(4УКР) Ш 37
Шевченко, Раїса Іванівна. Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Р.І. Шевченко; Мін. освіти і науки України ; Ред.: Т.Зарембо. - К. : КНЕУ, 2003. - 276 с.

65.9(4УКР)26 Г 16
Галушка, Євген Омелянович. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с. : іл. - Бібліогр.: с. 321-326. - Предм. покажч.: с. 327-333. - Імен. покажч.: с. 334

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6


< />    < />... 90 | 91 | 92 | 93 | 94| 95 | 96 | 97 | 98 | ... >>     >>>