Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3593

система документопостачання бібліотечних фондів

2011-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

78.3(4УКР) К 63
Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права [Текст] : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. - К. : [б. и.], 2005. - 28 с. - 2 грн

78.3 С 81
Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд правовой документации [Текст] : учеб.-практич. пособие / Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 256 с.

78.36 Ф79
Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід [Текст] : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ : [б. и.], 2006. - 32 с. - Бібліогр.: с. 27-31. - 2.50 грн

78.36 С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 40 с. - (Бібліо-клас ; вип. 5). - 3.50 грн.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України [Текст] : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Басенко. - К. : НПБУ, 2007. - 104 с. - Назва обкл.: Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України.

78.36 П30
Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 с. : ил, табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 58). - Библиогр.: в конце лекций.

78.36 М14
Майстрович, Татьяна Викторовна. Электронный документ в библиотеке [Текст] : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 144 с. : табл. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71). - Библиогр.: с. 133 . - Библиогр.: в подстроч. примеч.

78.36 С60
Соляник, Алла Анатольевна. Документоснабжение библиотечных фондов [Текст] : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 с. : ил. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 66). - Библиогр.: с. 125-126.

78.36(4УКР) З-41
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.) / М-во культури і туризму України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. В. В. Мірошникова. - Х. : ХДНБ, 2007. - 184 с. : табл. - Текст укр, рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - 8 грн.
До 120-річчя ХДНБ ім. В.Г. Короленка

78.36(4УКР) М54
Методичні рекомендації по організації вивчення складу та використання бібліотечних фондів у централізованих бібліотечних системах [Текст] / Міністерство культури Української РСР, Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС ; підготували: О. В. Щербаков [та ін.] ; відп. за вип. Н. О. Гудімова. - К. : [б. и.], 1985. - 12 с. : табл. - 1 грн.
Без тит. л. Назва з обкл.

78.36(4УКР) Ф79
Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз [Текст] : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с. : табл. - 1 грн.
До 135-річчя від дня заснування бібліотеки

78.34(4РОС) В 11
В помощь библиотекарю колледжа [Текст] : инструктивно-метод. матер. по деят. б-ки образовательного учреждения сред. профес. образования / сост. А. Е. Александров [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2008. - 200 с. - (Нормативно-правовое обеспечение содержания образования). - Библиогр.: с. 197.


78.36 С 17
Самохіна, Наталія Федорівна Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2008. - 168 с.


Вилегжаніна Т. Поточне комплектування-один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібл. планета.-2007.-№4.-С.4-7.

Каліберда Н. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку // Бібл. вісник.-2008.-№6.-С.6-11.

Ковальчук Л. Роль публічних бібліотек м.Києва у створенні єдиного інформаційного простору // Бібл. планета.-2006.-№1.-С.22-24.

Лешнівська І. Бібліотеки і видавництва: нові часи, нові підходи // Вісн. Книжк. палати.-2005.-№12.-С.30-31.

Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України: зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м.Севастополь, Автономна Республіка Крим, 3-7 вересня 2007р. / Нац. парламент. б-ка України / Т. Вилегжаніна (голова ред.кол.), С. Басенко (уклад.) — К. : ДЗ "НПБУ", 2006. — 104с.

Тихомирова Н.Ю. Современный книжный рынок и потребности фондов научных библиотек // Библиотековедение.-2008.-№2.-С.20-24.2011-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3592

методика застосування інтерактивних технологій на уроках математики

2011-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3591

Доброго дня!
Скажіть будь ласка, де можна скачати п'єсу С.Васильченка "На перші гулі". Матеріал потрібний для драматичного колективу. Буду Вам щиро вдячний за відповідь.

Віталій
2011-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді твір С. Васильченка не знайдено, він є у фондах нашої бібліотеки. Ми пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3590

Можете підказати хто може допогти з бакалаврською роботою! "Педагогічна лексика на основі педагогічних матеріалів". Буду вдячний!

Бережник Тарас Олександрович
2011-02-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Шановний п. Бережник Т. О.! Уважніше прочитайте Правила користування віртуальною довідкою.2011-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3589

Добрий день! Допоможіть мені будь ласка занйти матеріали на тему бакалаврської роботи: "Назви мешканців населених пунктів України і Словаччини"

Бонгар Олександр Олександрович
2011-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3588

Скажіть будь ласка, де можна знайти план конспект уроків художньої культури

2011-02-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3587

де знайти відповіді до залікових зошитів з всесвітньої історії 10 клас.
автор - Т.В Раденко

Лукачик Николай Николаевич
2011-02-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В елекронному вигляді потрібне Вам видання не знайдено.


< />    < />... 91 | 92 | 93 | 94 | 95| 96 | 97 | 98 | 99 | ... >>     >>>