Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6917

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. У вас є в електронному варіанті будь-яка збірка віршів Василя Кухти.Спасибі.

Сільвіка
2014-05-19
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Відповідь на Ваш запит, на жаль не знайдений нами в мережі.2014-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6916

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить :

аналіз пасивних операцій в банківській справі (також якщо є по Закарпатській області)

Яворська Наталія Станіславівна
2014-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92014-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6915

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: інформація про торгівлю людьми в Україні та загалом.

Христина
2014-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня.

Зверніть увагу.

67.5 П 71
Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми : учеб. по проведению тренингов / подгот. Р. Безпальчая. – К. : [б. и.], 2001. – 251 с.

67.5 К 64
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію / Жіноч. консорціум України, М-во внутр. справ України ; під ред. С. С. Єжов ; відп. за вип.: О. Д. Маркєєв ; О. Л. Кустов. – К. : [б. и.], 2003. – 56 с.

67.304 П 83
Противодействие торговле людьми : учеб. пособие / А.М. Бандурка, В.Н. Куц, Е.Б. Левченко и др. ; Под общ. ред. А.М. Бандурка. – Харьков : Консум, 2003. – 312 с.

65.9(4УКР)24Р 58
Робота : сподівання та реальністьза кордоном : поради щодо працевлаштування. Як захистити себе від торгівців людьми / Текст: Р. Беспальча ; Ред. Д. Жолдак. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : [б. и.], 2003. – 66 с.


60.59(4УКР)С 69
Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання : [Монографія]. – К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. – 92 с. : табл.

67.5 Б83
Боротьба з торгівлею людьми / Рада Європи. – К. : [б. и.], 2006. – 18 с.

67.5 П 83
Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посіб. / Н. Гусак [та ін.] ; за ред. Т. Семигіна ; Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.", Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця. – К. : Вид. дім "Києв.-Могил. акад.", 2008. – 168 с.

76.01(4УКР) Т58
Топчій, Антон Олександрович. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ : посіб. для журналістів / А. О. Топчій. –К. : "К.І.С.", 2008. – 100 с.

67.9(4УКР)308 В38
Весельський, Віктор Казимирович. Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування) : навч. посіб. / В.К.Весельський, В.В.Пясковський. - К. : КНТ, 2007. – 268 с. : табл. – Бібліогр. : C. 261-264.

67.9(4УКР)308 У-45
Україна. Закони. Закон України “Про протидію торгівлі людьми” : за станом на 03 листоп. 2011 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2011. – 24 с. – (Закони України).

67.9(4УКР)308 П 83
Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти) / відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. –К. : [б. и.], 2011. – 64 с.

60.59(4УКР) Р 69
Романова, Наталія. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми : метод. рек. / Н. Ф. Романова, Н. Є. Гусак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Шк. соц. роботи ім. В. І. Полтавця Нац. ун-ту “Києв.-Могил. акад.”, Громад. орг.“СОЦІУМ-ХХІ”. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 168 с. : іл. –Бібліогр. : C. 130-132 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)308 Т 60
Торгівля людьми в Україні [: оцінка заходів, спрямованих на протидію / Є. Луценко [и др.] ; ЮНІСЕФ, ОБСЄ, АМР США, Британська Рада. – К. : [б. и.], 2004. – 248 с. – Бібліогр. : C. 175-178 та у підрядк. прим.

67.5 В 58
Власов, Павло Олексійович. Запобігання торгівлі людьми : інформ.-практ. посіб. / П. О. Власов ; Дніпропетр. облдержадмін., Упр. у справах сім’ї та молоді, Дніпропетр. міська громад. орг. “Жіночий інформ.-координац. Центр”. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 68 с. – Бібліогр. : C. 66.

74.2 П 84
Профілактична робота з протидії торгівлі людьми в навчальних закладах : метод. рек. з використ. навч. матеріалів 9фільм “Станція призначення – ЖИТТЯ”, для дітей та молоді 16-19 р., посіб. учасника “Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми”) / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Представництво Міжнар. Орг. з Міграції в Україні, ВГО “Жіночий консорціум України”. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 56 с. – Бібліогр. : C. 53.

67.9(4УКР)308 У-45
Україна. Закони. Закон України “Про протидію торгівлі людьми” : за станом на 18 квітня 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 20 с. – (Закони України).

***
Андрєєв, Роман. Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем сучасності / Р. Андрєєв // Вісник прокуратури. – 2013. – № 12. – С. 23-27.

Першакова, Світлана Миколаївна. Виховна робота “Я громадянин України та світу” : [фрагменти з досвіду роботи С. М. Першакової] / С. М. Першакова; Бобровицька гімназія, Чернігівська обл. // Позакласний час. – 2013. – № 15-16. – С. 29-35.

Бойко, Іван. Як подолати сучасне рабство / І. Бойко // Україна молода. – 2013. – 13 черв. – С. 9.

Петрова, Г. Є. Міжнародна торгівля людьми: економічні причини / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. – 2012. – № 1. – С. 36-39. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Економіка та підприємництво)
2014-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6914

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: список літератури по четвертій хвилі української еміграції. Дякую!

Ліза
2014-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

60.59(4УКР)54 Е45
Економічна еміґрація з України: причини і наслідки : [Матеріали "круглого столу" 26 квітня 2003 р., м. Київ] / Інститут досліджень діаспори ; Упоряд. І. Винниченко. - К. : Геопринт, 2003. - 60 c.

83.3(4УКР9) К 59
Козак С. Б. Волинська літературна еміграція : [короткий біобібліогр. довід.] / С. Б. Козак. -К. : Укр. письм., 2012. - 96 c. : a-іл.

Бева Т. Соборницько-державницькі стремління української еміграції / Т. Бева // Мандрівець. - 2012. - № 5. - C. 27-32.

Клименко О. Моделювання та дослідження динаміки еміграції трудових ресурсів / Олена Клименко // Банківська справа. - 2009. - № 2. - C. 67-70.
Ковальчук Г. Вагомий внесок у дослідження української еміграції / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. -.2008. -.№ 10. - C. 6-8.

Козак Сергій. Волинська літературна еміграція на сторінках газети "Українські вісті" (1945-2000) / Сергій Козак // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 12. - C. 30-34.

Лепша І. Еміграція: причини і наслідки / І. Лепша // Наука і суспільство. - 2007 . - № 5/6 . - С. 31-34.

Олейнікова Ю. Про деякі проблеми нормативно-правового регулювання конституційного права громадян України вільно залишити територію України / Ю. Олейнікова // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - C. 78-80.

Полковський В. І знову дещо про канадську Україну, погляд з Чернівців : рецензія / В. Полковський // Дзвін. - 2007. - № 10. - С.149-150.

Франків І. Участь Тита Реваковича в організації опіки над українською еміграцією / І. Франків // Мандрівець. - 2009. - № 6. - C. 28-33.

Шкурдода Л. Невидима присутність "благословенної" України : вивчення проблеми еміграції на уроках української літератури / Л. Шкурдода // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 1. - C. 23-25.

Якуц І. Б. Політична структуризація української еміграції / І. Б. Якуц // Держава і право. -2010. - Вип. 49. - C. 686-692.2014-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6913

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавлять книги на тему: Музей української культури у Свиднику. Дякую!

Вікторія
2014-05-16
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 71
Н 34
Науковий збірник музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику ; упоряд. М. Сополига. – Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри, 1965 – .

У відділі краєзнавства нащої бібліотеки наявні такі томи № 1-24 за 1966-2007 рр. Також, є багато окремої літератури на тему, яка Вас цікавить.2014-05-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6912

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Музеї Закарпаття. Чи є окремі часописи присвячені їм?

Ольга
2014-05-16
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 71
Н 34
Науковий збірник музею української культури у Свиднику / Музей укр. культури у Свиднику ; упоряд. М. Сополига. – Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри, 1965 – .

У відділі краєзнавства нашої бібліотеки наявні такі томи № 1-24 за 1966-2007 рр.

К 79.1
Н 34
Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею / Закарпат. краєзнав. музей ; упоряд. і наук. ред. П. М. Федака ; відп. за вип. В. С. Шеба. – Ужгород : Патент, 1995 – .

У відділі краєзнавства нашої бібліотеки наявні такі випуски № І-ХІІІ за 1995-2013 рр.
Також, є багато окремої літератури на тему, яка Вас цікавить.2014-05-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=6911

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:у яких закарпатських періодичих виданнях переважає екологічна тематика, бажано із фотоілюстраціями? Дякую!

Валентина
2014-05-16
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
У відділі краєзнавства нашої бібліотеки, наявні такі періодичні видання на певну тематику: Вісник Карпатського біосферного заповідника, Зелені Карпати, Синій Вир, Карпати. Туризм. Відпочинок.


< />    < />... 93 | 94 | 95 | 96 | 97| 98 | 99 | 100 | 101 | ... >>     >>>