Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3545

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: Фразеологічне відображення категорії "вік" в німецькій мові.

Коцюбинська О.
2011-02-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12

За літературою зверніться у Відділ літератури іноземними мовами, який знаходиться за адресою: вул. Капітульна 10.2011-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3544

доброго дгя! підскажіть . будь ласка,чи є в наявності книга Галан X. Крушение монархии в Испании. 1917-1931 гг. - М., 1959

Мигович Євгеній Васильович
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний Євгеній Васильович! Книга, яка Вас цікавить, є в наявності у фондах нашої бібліотеки.2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3543

Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі "Ринок корпоративних облігацій в Україні"

Іван
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3542

О.Кобилянська "Земля" Розробка уроку

2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела, з якими Ви можете ознайомитись в читальній залі нашої бібліотеки:

Могильницька, Г.
Символіка лісу та її роль в розкритті проблеми влади землі над людиною [Текст] : (за повістю Ольги Кобилянської "Земля") / Г. Могильницька // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 2. - С. 19-23.

Курявцев, М.
Злочин і покара [Текст] : повість Ольги Кобилянської "Земля" у тематичному контексті / М. Курявцев // Українська мова та література. - 2004. - Ч. 13. - С. 12-15.

Шевченко, Зоя.
Нові підходи до вивчення повісті О. Кобилянської "Земля" [Текст] : літ. огляд / З. Шевченко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 8. - С. 27-30.

Шевченко, Г.
Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" [Текст] : урок-прес-конференція в 10 класі / Г. Шевченко // Дивослово. - 2009. - № 2. - С. 22-27.

Гоч, С.
Художня специфіка вітального образу землі в однойменних романах "Земля" Е. Золя та О. Кобилянської / С. Гоч // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 4. - С. 9-11. - Бібліогр. в кінці ст. (11 назв.)

Горболіс, Лариса.
Важливий засіб вироблення в учнів уміння аналізувати, порівнювати. Матеріали до уроку за творами Ф. Достоєвського "Злочин і кара" та О. Кобилянської "Земля" / Лариса Горболіс // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - № 6. - С. 48-50.

Кордонська, А. В.
Земля в долі людини (за соціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської "Земля") [Текст] / А. В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 16-18. - С. 11-25. - Бібліогр. наприкінці ст. 25.

Пахаренко, В.
Погляд у безодню : прочитання «Землі» О. Кобилянської / В. Пахаренко // Українська мова і література. – 1999. - № 1. – С. 3.2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3541

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу на тему "Діяльність Кирило-Мифодіївського братства в контексті політології". Щиро вдячна

Болюк А.
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Боднар В.
Нариси з історії світової політичної думки і становлення сучасної політології : Навч.-метод. посібник/ В. Боднар; УжНУ; Каф-ра політології. -Ужгород, 2003.-159 с.

Кирилюк Ф.М.
Історія політології : Підручник для вищих навчальних закладів/ Ф.М. Кирилюк. -К.: Знання України, 2002.-535 с.

Шульженко Ф.П.
Історія політичних і правових вчень : Навч.посібник/ Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. -3-є вид.,стереотип.. -К.: Юрінком Інтер, 2002.-304 с.

Ган Йонг-Сук Кирило-Мефодіївське братство і питання сучасної української національної ідентичності [Текст] : Доповідь на 22-й щорічній конференції на тему України в університеті м. Урбана (США), 21.06.2003. / Ган Йонг-Сук // Всесвіт. - 2003. - №11-12. - С. 164-170.

Гончарук, Петро . Провісники української ідеї [Текст] : (До 160-річчя Кирило-Мефодіївського товариства) / П.С. Гончарук // Київська старовина. - 2006. - №1. - С. 3-330.

Рум’янцев В. Державно-правові аспекти програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства (до 160-річча Кирило-Мефодіївського товариства) [Текст] : общественно-политическая литература / В. Рум’янцев // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - №3(46). - С. 66-74.

Цурканюк О. "О друзі! О борці за істину святу!" Кирило-Мифодіївське товариство в експозиції Національного музею Тараса Шевченка [Текст] / О. Цурканюк // Українська культура. - 2007. - № 4. - С. 18-19

Кратко, Мирослав. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними [Текст] : (до 160-річчя від часу заснування Кирило-Мефодіївського братства) / М. Кратко // Світогляд. - 2007. - С. 4 -11.

Борисенко В. Культурно-освітня діяльність масонів, декабристів і Кирилло-Мефодіївців України у першій половині ХІХ ст. [Текст] / В. Борисенко // Хроніка-2000. - 2007. - Вип. 71. - С. 552-570.

Яременко В. Тарас Шевченко та Кирило- Мефодієвське братство: долання стереотипів [Текст] / Яременко В. // Київська старовина. - 2007. - № 2. - С. 59- 77.

Україна в першій половині ХІХ ст. Початок відродження національної свідомості // Історія України. Джерельний опис/ за ред. Червінського В.І., Обушного М.І.. -К.: ДП "Дирекція ФВД". -2008. -Розділ 7. - C. 240-279. -Бібліогр. наприкінці тем. – (Історична наука; Декабристський рух; Національне відродження; Кирило-Мефодіївське товариство).

Іванова Л. Державницька концепція М.Костомарова/ Л. Іванова // Історичний журнал. -2009. -№ 2. - C. 27-35. – (Кирило-Мефодіївське товариство. Суспільно-політичний рух).

Гончарук П.С. Історичні погляди кирило-мефодіївців : Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів/ П.С. Гончарук; Навч. ред. Ю.М. Алексєєв; Київський славістичний ун- т. -К.: КСУ, 2002.-184 c.2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3540

Допоможіть підібрати літературу для дипломної роботи. Тема: фразеологізми на позначення віку одиниці міжкультурної комунікації

Юлія володимирівна
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. – Х. : Вища шк., 1987. – 134 с.

Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова.Вступ. Фонетика. Орфоепія.. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір. К. : Вища шк., 1986. – 200 с.

Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів /В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – К. : Наук. думка, 1989. – 154 с.

Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. - К. : Наук. думка, 1984. – 256 с.

Коломієць М. П. Словник фразеологічних синонімів /М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський ; за ред.. В. О. Винника. – К. : Рад. шк. – 200 с.

Ужченко В. Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. Х : Основа, 1990. 168 с.

Словник фразеологізмів української мови : словарь/ НАН України, Ін-т української мови, Український мовно-інформаційний фонд; НАН України; Ін-и укр. мови; Уклад.: В.М.Білоноженко, І.С.Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. -К.: Наук. думка, 2003.-1104 с. - (Словники України).

Кучерук О. Українські фразеологізми: образна природа кольороназв [Текст] / О. Кучерук // Урок української. - 2007. - №5. - С. 52-55

Соловець, Лариса. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування [Текст] / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 14-19.

Золотарьова А. Роль фразеологізмів у мовленні [Текст] : Урок-круглий стіл у 10 класі / А. Золотарьова // Дивослово. - 2008. - № 2 . - С. 17-20.

Котенкова Л.Б. Фразеологізми в нашому мовленні: Урок мови в 10 класі [Текст] / Л.Б. Котенкова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №4. - С. 16-19

Папіш, Віталія. Фразеологізми у спектрі лінгвоаналізу художнього тексту [Текст] / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2006. - Вип. 10. - С. 89 - 96.

Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості [Текст] / В. Васильченко // Дивослово. - 2010. - № 5 . - С. 28-33

Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості [Текст] / В. Васильченко // Дивослово. - 2010. - № 10. - С. 50-54

2011-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3539

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової роботи на тему:"Структура ліричних поем І. Драча та Д. Павличка".

Фарина Тетяна Михайлівна
2011-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам список джерел, які є у фондах нашої бібліотеки:

Ільницький М. М. Іван Драч: нарис творчості. - К. : Рад. Письменник, 1986. – 221 с.

Ткаченко А. О. Іван Драч : [Нарис творчості]. – К. : Дніпро, 1988. – 270 с.

Ткаченко А. Художній світ Івана Драча. – К. : Знання, 1912. – 48 с.

Ільницький, Микола. "Сприймати світ до всіх його глибин" : (Про І.Ф. Драча) / М. Ільницький // Дивослово . - 2006. - №10. - С. 43-47.

Ільницький, Микола. "Сприймати світ до всіх його глибин" / М. Ільницький // Дивослово . - 2006. - №11. - С. 55-57.

Жулинський, Микола . Осінній Драч з вогненним жалом весняної кропиви / М. Жулинський // Слово і час . - 2006. - №10. - С. 32-37.

Драч І. "Я прийшов знайти, а не шукати..." / І. Драч // ЛітАкцент. Альманах. -Київ: Темпора. -2008. - C. 422-427.

Гаврилюк, Надія. Поліметричні конструкції у творчості Івана Драча / Н. Гаврилюк // Український поліметричний вірш. - Київ : Фенікс, 2009. - С. 146-173.

Гончарук, Олена. Обрії поезії Івана Драча : 11-й клас / О. Гончарук // Українська мова та література. - 2010. - № 1-2. - С. 11 - 12.

Ільницький М. М. Дмитро Павличко: нарис творчості. – К. : Дніпро, 1985. – 186 с.

Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або два кольори опришківської душі : (До 75-річчя Дмитра Павличка) / Б. Тихолоз // Дивослово . - 2004. - №9. - С. 65-69.

Лубківський Р. Посвітач добра і любові : Дмитрові Павличку-75 / Р. Лубківський // Дзвін. - 2004. - Ч.9. - С. 110-126.

Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка / О. Сліпушко // Літературна Україна. - 2009. - 1 жовт. - С. 1, 7.

Панченко, Володимир. Два кольори Дмитра Павличка / В. Панченко // День. - 2009. - 2 жовт. - С. 18.

Лопушинській І.П. Духовні постулати Дмитра Павличка у вимірі української національної ідеї / І. П. Лопушинській // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 14. - С. 2-6.< />    < />... 93 | 94 | 95 | 96 | 97| 98 | 99 | 100 | 101 | ... >>     >>>