Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Недорогие интересные сотовые телефоны свежие поступления прямо из китая. | такси, быстрая подача. | каталог журналов


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4301

рахів

2012-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4300

де можна скачати підручник Заблоцького Б.Ф. Регіональна економіка?дякую.

Мартон Мирослава Олегівна
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному вигляді видання не знайдено. У фондах бібліотеки є наступна література:

65.9(4УКР) З 12
Заблоцький Б.Ф. Національна економіка : підручник/ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2009.-584 c.

65.049(4УКР)6 З 12
Заблоцький Б.Ф. Реґіональна економіка : навч. посіб./ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-548 c..

65.049(4УКР)6 З-12
Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка : посібник/ Б.Ф. Заблоцький. -К.: Академвидав, 2002.-368 с. -(Альма-матер).

Пропонуємо ще переглянути наступні сайти, можливо, вони стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2012-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4299

доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати матеріал на тему ”заробітна плата,її види та функції". Наперед вдячна

Маркусь Ольга
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яку Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

65.24 Г13
Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб./ О. І. Гадзевич. -К.: Кондор, 2008.-402 c.

65.9(4УКР)24 Г85
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О.А.Грішнова. -К.: Знання, 2004.-536 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)24 Л 84
Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-248 c.

67.9(4УКР)305 Н 34
Наумович В.Р. Все про заробітну плату : общественно-политическая литература/ В.Р. Наумович. -К.: Факт, 2002.-52 с.

Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Гамова О. В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 50 – 57.

Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 7-14.

Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 4. - С. 16-22.

Бондарчук К. Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників [Текст] / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 3-9.

Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні [Текст] / В. Звонар // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 3. - С. 21-27.

Куліков Г. Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 14-20.

Костишина Т. Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможної оплати праці [Текст] / Т. Костишина // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 21-26.

Заробітна плата в Україні: на шляху до економічного зростання і добробуту [Текст] : аналіт. доповідь // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 7(118). - С. 2-74.

Формування заробітної плати в Ураїні: позиції фахівців [Текст] : заоч. круглий стіл // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 7(118). - С. 78-84.

Скрипник, Олена. Шляхи підвищення заробітної плати [Текст] / О. Скрипник // Праця і зарплата. - 2011. - № 18. - С. 4-5.

Малицька, Іванна Дмитрівна. Функції заробітної плати та стан їх виконання в Україні [Текст] / І. Д. Малицька // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 387-392.

Звонар, Віктор. Заробітна плата і соціальна відповідальність роботодавців в Україні [Текст] / В. Звонар // Праця і зарплата. - 2011. - № 20. - С. 4-5.

Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні [Текст] / Ю. Звягільський // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 65-74

Федірко Н. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України [Текст] / Н. Федірко, О. Федірко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 5. - С. 22-30

Кустовська О. В. Статистичий аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні [Текст] / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 25-31.

Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці [Текст] / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 141-147.

Куліков Г. Т Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на заробітну плату [Текст] / Г. Т Куліков // Демографія та соціальна економіка. - 2011. - № 1. - С. 86-95.

2012-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4298

Приватні та державні видавництва України. Статистична інформація про видавництва в Україні та світі

Дешко
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

76.17 Б 81
Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста/ Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Кн. палата України ім. І. Федорова. -К.: Персонал, 2010.-400 c.

76.17(4УКР) В42
Видавництва України від "А" до "Я" : збірник, вип. 1/ Уклад. В.В. Болгов, І.В. Болгов. -К., 2002.-127 с.

76.17(4УКР) В42
Видавництва України від "А" до "Я" : збірник, вип. 2/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов, І.В. Болгов. -К.: Укр. видавничий консорціум, 2003-2004.-120 с.

76.17 Е 64
Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник/ В. П. Ткаченко [та ін.]. -Х.: Прапор, 2008.-320 c.

76.17 Т35
Теремко В.І. Видавничий маркетинг : навч. посіб./ В. І. Теремко. -К.: Академвидав, 2009.-272 c.

Овсіенко-Миронова Г.В. Управління видавничою справою в Україні: мовний аспект [Текст] / Г.В. Овсіенко-Миронова // Наше право. - 2004. - №2( Ч.1). - С. 56-59.

Овсієнко-Миронова Г.В. До питання про визначення основних функцій управління видавничою справою в Україні [Текст] / Г.В. Овсієнко-Миронова // Наше право. - 2004. - №4. - С. 30-34.

Шевченко Є. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні [Текст] / Є. Шевченко // Економіка України. - 2005. - №8. - С. 42-49.

Бондаренко Н. Українська книга в контексті соціальних процесів [Текст] / Н. Бондаренко // Українська культура. - 2007. - № 7. - С. 13.

Радченко, Анна. Флагман наукового книговидання [Текст] / А. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 12.- С.46-48.

Афонін О. Американський видавничий бізнес очима українських видавців / О. Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 3 – 5.

Скубеник А. Взаємозв'язок видавець - споживач : аналіз споживчого попиту на книжкову продукцію / А. Скубеник, Т. Хітрова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 5 – 8.

Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи [Текст] : станом на 01.07.2007 р. // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2.- С.39-40.

Бондар Ю. Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору [Текст] / Ю. Бондар // Віче. - 2008. - № 12. - С. 2-4.

Сташків М. Українські книги: час читати / М. Сташків // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 46 – 47.

Овсієнко-Миронова, Галина Володимирівна. Проблеми використання державних програм як засобу управління видантчою справою в Україні [Текст] / Г. В. Овсієнко-Миронова // Наше право. - 2008. - № 2. - С. 36-40

Афонін О. Проблеми, що хвилюють українських видавців і книгорозповсюджувачів / О. Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 3 – 5.

Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання / Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 9 – 12.

Українські книги здобули перемогу на VІ Міжнародному конкурсі "Мистецтво книги" // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 49-50.

Афонін, Олександр. Рекомендації з удосконалення українського книговидання [Текст] / О. Афонін, Н. Петрова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 3-5.

Теремко, Василь. Стратегічний вимір видавничої діяльності як теоретико-прикладна проблема [Текст] / В. Теремко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 9-12.

Мельник Ігор Потрібна стратегічна програма розвитку видавничої галузі [Текст] : Виступ на засіданні колегії Державного комітету телебачення та радіомовлення України, на якому обговорювалось питання "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення та радіомовлення України у 2010 році та основні завдання на 2011 рік" / Ігор Мельник // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 6-7.

Шпак, Віктор. Проблеми законодавчого забезпечення видавничої справи [Текст] / В. Шпак // Університет. - 2011. - № 2. - С. 13-21.

Сенченко Микола Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії [Текст] / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 3-7.

Афонін Олександр Видавництва та книготорговельні мережі. Хроніка відносин [Текст] / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 8-10.

Буряк Світлана Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2011 році [Текст] / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 3-11.

Буряк Світлана Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя [Текст] / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 7. - С. 6-9.

Теремко Василь Стратегічний контекст діяльності видавництва [Текст] / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 9. - С. 3-5.

Книговидавництво СНД: досягнення, проблеми та перспективи [Текст] // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 11. - С. 51-52.

2012-01-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4297

Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на таку тему "Методологічна база документознавчих досліджень". Завчасно дуже вдячна.

Кулакова Ольга Володимирівна
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
Шановна п. Ольга!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні
видання:

73 К 96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века).

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич. Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Академия, 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296.

73 П 14
Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : "Ліра-К", 2009. - 434 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці модулів.

73 Ш 35
Швецова-Водка, Галина Николаевна. Документ в свете ноокоммуникологии [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М. : Литера, 2010. - 384 с. : табл. - (Современная библиотека ; вып. 65). - Библиогр.: с. 344-381.

65.050.2 К 44
Кислюк, Костянтин Володимирович. Спеціальне документознавство [Текст] : модульний курс / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2011. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 118-119, 190-191.

Бездрабко, В. В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930-1960 - і рр.) [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 3. - С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67. - Бібліогр. в кінці ст.

Бездрабко, В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці [Текст] / В. Бездрабко // Мандрівець. - 2009. - № 1. - С. 23-29. - Бібліогр. наприкінці ст.

Бездрабко , В. В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. [Текст] / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 137-166

Шандра, В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток [Текст] : рецензия / В. С.

Бездрабко, В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства [Текст] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 8-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кудлай, В. О. Сучасний стан розвитку термінології документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві [Текст] / В. О. Кудлай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 27-35. - Бібліогр. наприкінці ст.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства [Текст] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 3 - 9

Бездрабко, В. В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22

Бейліс, Л. І. Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально - комунікативного циклу: до проблеми бібліотечного дискурсу [Текст] / Л. І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 11-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

Новоженова, Т. А. Методология библиографии библиографии: становление, формирование [Текст] / Т. А. Новоженова, А. В. Кухтина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 30-37. - Бібліогр. наприкінці ст. (17 назв)

Бездрабко, В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства [Текст] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 8-16.

Кобєлєв, О. М. Інформаційно - аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально - комунікаційної сфери суспільства [Текст] / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - С. 53-58. - Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
2012-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4296

прислівя про щедрість

ми
2012-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні
видання:

82.3(4УКР)
Б 14
Багмет, А. Збірка українських приказок та прислівїв [Текст] / А. Багмет; Передм. О. Ветухов ; Репринт. відтворення вид. 1929 року. - К. : Техніка, 2002. - 224 с. - (Народні джерела).
К 82
К72
Костак-Боржавський, Василь Васильович. Вінок перлин народної мудрості [Текст] / В.В. Костак-Боржавський; Уклад. М. Савинець. - Виноградів : [б. и.], 2003. - 80 с.2012-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4295

Доброго дня !!!Прошу допомогти з бібліографією на тему:"Сакральна тканина латинського обряду" Заздалегіть вдячна

МТВ
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Доброго дня!!!

Зверніть увагу!

За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні
видання:

85.03(0) А16
Абрамович, Семен Дмитрович. Церковне мистецтво [Текст] : навч. посіб. / С.Д.Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с. - Бібліогр.: с. 201-205.

85.03 Н23
Наливайко, Дмитрий Сергеевич
Искусство: направления, течения, стили. – Киев : Мистецтво, 1985. – 355 с.;

85.103 П 19
Пасічний, Анатолій Миколайович. Образотворче мистецтво [Текст] : словник-довідник / А.М. Пасічний. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 216 с.

85.103(4УКР) Л 84
Лукомський, Георгій Крескентійович. З української художньої спадщини [Текст] : научно-популярная литература / Г.К. Лукомський; Упоряд. В.Д. Буряк, І.Б. Гирич, Пер. з фр. та рос. - К. : Укр. пропілеї, 2004. - 712 с. : іл. - Бібліогр.: с. 705-710.

Никорак О. Традиційні тканини у звичаях і обрядах українців // Вісник Львівського університету: серія історична.– Львів, 2003.– Вип.38.– С.543-567.

Стельмащук, Г. Провідник сакрального мистецтва [Текст] / Г. Стельмащук // Образотворче мистецтво. - 2008. - №1. - С. 102-103

Петрашик, В. Струни сакрального мистецтва Андрія Коваленка [Текст] / В. Петрашик // Образотворче мистецтво. - 2008. - №1. - С. 86-87

Гераськов, С. В. Сакральне в українській і японській культурах : компаративний аналіз [Текст] / С. В. Гераськов // Наука. Релігія. Суспільство. - 2010. - № 2. - С. 274-279. - Бібліогр. наприкінці ст.

Сінкевич, Наталія. Чудотворні ікони та реліквії в сакральному просторі Софії Київської / Н. Сінкевич
// Пам'ятки України: історія та культура. - 2011. - № 3/4. - С. 88-95 : фото. - Бібліогр.: в кінці ст.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5< />    1 | 2 | 3 | 4 | ... >>     >>>