Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1010

інноваційні технології при вивченні української літератури

Надя
2009-09-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.26
Д 69
Дороз, Вікторія Федорівна.
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 386 с. : табл. - Бібліогр.: с.376-385 та наприкінці розд.


74.268
М 52
Меркулова, Надія Михайлівна.
Мова та література : Навчальна практика: Метод. рекомендації / Н.М. Меркулова. - Х. : РАНОК-НТ : АРТ-ЛТД : Основа, 2004. - 80 с. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу")


74.26
С41
Ситченко, Анатолій Люціанович.
Методика викладання літератури : термінологічний словник / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр, В. В. Гладишев ; М-во освіти і науки України. - К. : Ін Юре, 2008. - 132 с. - Бібліогр.: с. 113-129

74.26
Ч 75
Чоповдя Е.П.
Механізм розвитку пізнавальних інтересів і творчих можливостей учнів у процесі вивчення української мови та літератури : метод. посіб. для вчителів та учнів загальноосвіт. шкіл, гімназій / Е. П. Чоповдя ; відп. за вип. А. М. Майдан. - Ужгород, 2001. - 104 с