Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1014

Будь ласка, допоможіть знайти „пропозиції щодо удосконалення структури власного капіталу підприємства”

Тетяна
2009-09-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

65.29
У 67
Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / І.З. Должанський та ін ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 366 с.

65.29
Ш87
Штангрет, Андрій Михайлович.
Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 336 с.

65.29
А72
Антикризове фінансове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / С.Я. Салига та ін. ; Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 206 с.

Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні [Текст] / Л.М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. - С. 135-142.
Ганущак Л. М. Інформаційні технології в управлінні інноваційним потенціалом державних підприємств [Текст] / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 18 - 24
Ареф’єва О.В. Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / О. В. Ареф"єва, П. В. Комарецька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 80- 85
Мігай Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 121-128
Бунтова Н.В. Особливості управління кадровим потенціалом готельного підприємства [Текст] / Н.В. Бунтова // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №7. - С. 161-169.

посилання 1