Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1033

Доброго дня.Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Резерви та шляхи покращення використання нематеріальних активів підприємства"

Талах Олександра Ігорівна
2009-09-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
А72
Антикризове фінансове управління підприємством : Навч. посіб. / С.Я. Салига та ін. ; Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 206 с. : табл. - Бібліогр.: с. 202-203
65.9(4УКР)29
М15
Макаровська, Тетяна Павлівна.
Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 304 с. : іл. - Бібліогр.: с. 293-297
65.9(4УКР)29
П 83
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства : Навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.
65.29
С34
Сідун, Вікторія Анатоліївна.
Економіка підприємства : Навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 356 с. : табл. - Бібліогр.: с. 354-355