Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1062

Інтегровані уроки у системі формування комунікативної компетенції. Уроки української словесності

Валерія
2009-09-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
811.161.2
Г 82
Грибан, Галина Василівна.
Практикум з методики викладання української мови : Навч. посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. - К. : Кондор, 2003. - 160 с.
74.26
Д 69
Дороз, Вікторія Федорівна.
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 386 с. : табл. - Бібліогр.: с.376-385 та наприкінці розд.
74.26
З 12
Заболотний, Олександр Вікторович.
Практичні завдання з української мови для 10-11 класів : учебное пособие / О.В. Заболотний. - Харків : Основа, 2004. - 96 с. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип. 1)
74.26
С41
Ситченко, Анатолій Люціанович.
Методика викладання літератури : термінологічний словник / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр, В. В. Гладишев ; М-во освіти і науки України. - К. : Ін Юре, 2008. - 132 с. - Бібліогр.: с. 113-129.
74.26
Х69
Ходанич Л.П.
Урок як форма організації навчання рідної мови : навч.-метод. посіб. для вчителів-словесників / Л. П. Ходанич, Т. Д. Гнаткович, Л. В. Андрела ; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти. - 2-е вид., доп. - Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. - 152.
88.5
Щ 61
Щербан Т.Д.
Теорія навчального спілкування і методики викладання : рекомендовано Мин.образования / Т.Д. Щербан; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Мукачево : Карпатська вежа, 2002. - 46 с.