Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1081

Дорого дня! Підскажіть будь - ласка види податкового менеджменту. Дуже дяукю!!!

Катерина
2009-09-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Потрібна Вам література знаходиться в читальній залі бібліотеки:

65.9(4УКР)26
К82
Крисоватий, Андрій Ігорович.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима ; Терноп. акад. нар. госп-ва. Ін-т фінансів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 308 с. - Бібліогр.: с. 297-304.

65.9(4УКР)26
М12
Маглаперідзе, Алла Сергіївна.
Податковий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна ; М-во освіти і науки України, Макіївський екон.-гуманіт. ін.т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 323-327.

65.9(4УКР)26
П18
Паранчук, Степан Васильович.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С.В.Паранчук, Є.М.Романів, О.С.Червінська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2005. - 278 с.