Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1084

де можна знайти книгу: ОСНОВИ ЕТИКЕТУ І КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ

2009-09-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


87.7
В 64
Вознюк, Ніна Миколаївна.
Етика = Ethics : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Національний аграрний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 212 с. - Бібліогр.: с. 201-209

87.7
Е 88
Етика : Навч. посіб. / В.О. Лозовий, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін; За ред. В.О. Лозовой. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 224 с. - Бібліогр.: с. 219-221

87.7
К 88
Кубрак, Олег Вікторович.
Етика ділового та повсякденного спілкування : Навч. посібник / О.В. Кубрак. - Суми : Університетська книга, 2001. - 208 с. : іл

87.7
М74
Мовчан, Віра Серафимівна.
Етика : навч. посіб. / В.С. Мовчан. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 388 с. - Бібліогр. в кінці тем

87.7
П14
Палеха, Юрій Іванович.
Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 356 с. : табл. - Бібліогр.: с. 345-351

87.7
Х 69
Ходанич, Петро Михайлович.
Етика і естетика : Курс лекцій / Л.П.Ходанич ; УжДІІЕП; Каф-ра суспільних дисциплін та укр. мови. - Ужгород : "Гражда", 2003. - 124 c.

87.7
Ч-74
Чмут, Тамара Купріянівна.
Етика ділового спілкування : Навч. посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. - 3-є вид., стереотип. - К. : Вікар, 2003. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

87.7
Ю 71
Юрій, Михайло Федорович.
Етика : підруч. / М. Ф. Юрій. - 2-е вид., стереотип. - К. : Дакор, 2008. - 320 с. - Бібліогр.: с. 318-319