Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1105

Дпоможіть, будь ласка, знайти "Контролінг у системі державного регулювання економіки"

Вікторія
2009-09-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
К65
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. : табл.

65.29
П60
Портна, Оксана Валентинівна.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с.

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с.

65.9(4УКР)29
Ц58
Цигилик, І. І.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-74.

65.29
П16
Панков, Віктор Андрійович.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл.

Валуев, Б. Контроллинг : некоторые спорные положения концепции [Текст] / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст. - 2009. - № 7 . - С. 56-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Одноволик, В. І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства / В. І. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 127-130.

Кушнір, І. М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти / І. М. Кушнір // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 28- 35 .


Килимнюк, В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства [Текст] / В. Килимнюк // Економіст. - 2004. - №1. - С. 47-49.