Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1109

Доброго дня. Будь-ласка підскажіть де можна взяти інформацію з управлінського обліку по таким питанням: 1 Загальна побудова внутріш
ньо-господарськьго обліку витрат за методом повних витрат;
2. Попроцесні калькуляції собівартості.
Зазделегідь Вам дякую.

Кисіль Ірина Володимирівна
2009-09-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Потрібна Вам інформація з управлінського обліку міститься у наступних джерелах:
65.052
Р 15
Радецька, Лідія Петрівна.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - К. : Видавничий центр "Академія", 2007. - 352 с.

65.052.9(4УКР)
Н27
Нападовська, Любов Василівна.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.В. Нападовська. - К. : Книга, 2004. - 544 с.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В. С.Лень. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Прес, 2006. - 320 с.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 704 с.

65.052.9(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 440 с.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2003. - 704 с. : табл.

Бєлоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку/ І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 4. - C. 35-40. -Бібліогр.: 23 назв.

Мельниченко І.В.Управлінський облік у системі управління виробництвом/ І.В. Мельниченко // Економіка АПК. -2007. -№ 4. - С.115-117.

Сльозко Т. Методи обліку витрат "стандарт-кост" і нормативний: історія та сучасність/ Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 7. - C. 3-8. -Бібліогр.: 15 назв.

Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції/ М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. -2008. -№ 10. - C. 3-7