Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1127

Підскажіть, будь-ласка, де можна скачати або хоча б ознайомитись з наступними книгами. Наперед дякую.

Кулаковська, Людмила Петрівна., Ю.В. Піча
Основи аудиту; 2002. - 504 с.

Книга «Облік у державних установах» за редакцією:
1. Лемішоський
2. Атамон
3. Свірко

Книга «Ринок цінних паперів»

2009-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
У фондах нашої бібліотеки у відділі читальної зали Ви зможете ознайомитися з наступними виданнями:
65.9(4УКР)26
К 90
Кулаковська, Людмила Петрівна.
Основи аудиту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ- 2000, 2002. - 504 с.
65.9(4УКР)26
К13
Кадуріна, Людмила Олексіївна.
Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с. - Бібліогр.: с. 183.
65.9(4УКР)26
Б 75
Бодюк, Адам Васильович.
Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А.В. Бодюк. - К. : Кондор, 2005. - 356 с.
65.052
І 23
Івахненков, Сергій Володимирович.
Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С.В. Івахненков. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 335-338
67.9(4УКР)302
Р32
Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України [Текст] : общественно-политическая литература / О. Величко та ін.; За наук. ред. С.Ф. Голов ; Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права. - Київ : [б. и.], 2005. - 584 с. : табл. + Додатки.