Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1130

де знайти статті та наукові монографії на тему"облік, контроль, анліз касових та фактичних видатків в бюджетних установах"

Ксенія
2009-09-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Звертайтесь до фондів нашої біблотеки за наступними джерелами:
65.052(4УКР)
О-17
Облік у бюджетних установах : навч. посібник / Академія держ. податкової служби України; В.Д.Крива, Т.М.Корнієнко, Т.М.Сторожук ; за заг. ред. О.А.Заїнчковський, Т.М.Сторожук. – Ірпінь, 2002. – 535 с.

65.052(4УКР)
А92
Атамас П.Й.
Основи обліку в бюджетних організаціях : навч. посібник / П.Й. Атамас; Дніпропетровський ун-т економіки та права; Дніпропетровський університет економіки та права. – К. : Центр навчальної л-ри, 2003. – 284 с.

65.9(4УКР)26
В19
Василик О.Д.
Державні фінанси України : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 608 с.


65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб ./ Л.В. Панкевич та ін. – Львів : Аверс, 2002. – 320 c.

65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв І.В.
Бюджетна система : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько; Національний ун-т "Львівська політехніка". – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 376 c.

Бариніна-Закірова, М. В. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах [Текст] / М.В. Бариніна-Закірова // Фінанси України. – 2003. – №1. – С. 44-52.

Безродна, Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення [Текст] / Т. Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 27-29. – Бібліогр.: 29 назв

Грицай, Д. Облік в бюджетних установах [Текст] : облік зобов"язань / Д. Грицай // Дебет- Кредит. Школа бухг. – 2003. – № 38. – С. 15-17.

посилання 1
посилання 2