Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1133

Де можна знайти питання державних фінансів у працях вчених античного світу

2009-09-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:

65.9(4УКР)26
Х 98
Худолій, Л. М. Теорія фінансів [Текст] : навч. метод. посібник / Л.М. Худолій ; Європейський університет. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 167 с.

65.9(4УКР)26
Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; pа заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 480 с.

65.02
Л22
Лановик Б.Д. Економічна історія : курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 6-є вид., стереотип. – К. : Вікар, 2006. – 408 c.

65.02(4УКР)
Ч-48
Черкашина Н.К. Економічна історія : навч. посібник / Н.К. Черкашина. – К. : ЦУЛ, 2003. – 193 с.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4