Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1147

де можна знайти відомості про видатних жінок Київської Русі???
дякую!!!

Дребот Д арія
2009-09-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

63.3 (4 Укр)
В 42
Видатні постаті в історії України IX - XIX ст.: Короткі біографіч-ні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін.– К.: Вища шк., 2002.– 359 с.
Описано історичні портрети громадських, політичних і культурних діячів держави - від виникнення Київської Русі до кінця ХІХ ст.

63.3 (4 Укр) 6-8
Л 17
Лазаренко А. Світло у вікнах. Життя видатних людей.– К.: Літопис XX, 2003.– 432 с.
Книга розповідає про життя та діяльність відомих українських вчених, творчість яких, є прикладом віданності та любові до рідної Вітчизни.

63.3 (4 Укр)
Л 85
Лупейко В. Ю. У світі українських інтелектуалів.– Д.: Наука і освіта, 2004.– 268 с.
До книги відомого письменника Віктора Лупейко увійшли нариси-роздуми про видатних діячів українського Відродження минулих віків. Наведено біографічні дані П. Могили, В. Антоновича, М. Ко-стомарова, І. Огієнка, М. Грушевського, В. Вернадського, Д. Яво-рницького, Д. Багалія, М. Яворського, Н. Полонської-Василенко, М. Туган-Барановського, А. Кримського.

Ричка В. М. Княгиня Ольга.– К.: Альтернативи, 2004.– 336 с.– (Особистість і доба).
Описано життя та діяльность київської княгині Ольги. Про-аналізовано особливості суспільно-політичного та культурного життя раннього періоду історії Київської Русі. Визначено роль першої і єдиної жінки, яка прийняла великокнязівський скіпетр і тривалий час успішно врядувала у Київський державі.

63.3 (4 Укр) я 2
У – 45
Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко.– К.: Либідь, 2004.– 328 с.
На підставі великого архівного матеріалу та маловідомих лі-тературних джерел змальовано портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до сьогодення. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок-патріоток із знатних родин, мецена-ток, вчених, літераторок, громадських та політичних діячок, уча-сниць боротьби за незалежність України та збереження націона-льної ідентичності.
63.3 (4 Укр)
Х 82
Хорунжий Ю. Шляхетні українки: Есеї-парсуни.– К.: Вид. ім. О. Теліги, 2004.– 208 с.
Книга висвітлює драматичні, в більшості випадків трагічні, долі українських жінок-патріоток: О. Пчілки, Л. Старицької-Черняхівської, М. Старицької, О. Стешенко, В. Черняхівської, І. Стешенко, К. Грушевської, В. О’Коннор-Вілінської, Н. Суров-цової.

Щокін Г. В. Видатні постаті України: Біографічний довідник / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко.– К.: Міжрег. акад. упр. персоналом, 2004.– 872 с.
Висвітлено життєвий і творчий шлях понад двохсот видатних історичних постатей України від часів Київської Русі до сього-дення, які своїми здобутками сприяли науковому, соціальному та політичному розвитку України, зокрема, В. Б. Антоновича, М. Ф. Берлінського, В. І. Вернадського, П. А. Грабовського, М. С. Гру-шевського, І. С. Мазепи, П. М. Нестерова, М. О. Стельмаха, Б. М. Хмельницького, В. В. Щербицького, І.Федорова.

Огієнко І. Княгиня Янка – засновниця першої дівочої школи художніх ремесел у Києві // Нар. творчість та етнографія.– 2003.– № 1-2.– С. 63-70.
Висвітлено сторінки життя та культурно-освітньої діяльності княжни Анни (Янки) – дочки великого князя Всеволода Яросла-вича, яка заснувала в Києві жіночий монастир з першою в Україні жіночою школою.