Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=115

Підкажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися при написанні курсової на тему «Сучасна християнська етика. Пошук загальнолюдських цінностей»? Дякую.

Андріяш Світлана Юріївна
2008-10-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

87.7я73
Е 88
Етика : Навч. посіб. / В.О. Лозовий, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін; За ред. В.О. Лозовой. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 224 с. - Бібліогр.: с. 219-221

87.7
М74
Мовчан, Віра Серафимівна.
Етика : навч. посіб. / В.С. Мовчан. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 388 с. - Бібліогр. в кінці тем

87.6
С31
Сепетий, Дмитро.
Відкрите суспільство : етика та раціональність : [монографія] / Д.Сепетий. - К. : Смолоскип, 2007. - 400 с. - Бібліогр.: с. 349-353


Барильник, Алла. Людська душа дорожча над усе... : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність] / А. Барильник
// Рідна школа. – 2006. -–№11. – С. 63-64.

Глазиріна В. Моральність як інтегративна характеристика людини / В. Глазиріна // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 105-107.

Зорько, Вікторія Сергіївна. Етнічна та релігійна толерантність в українському суспільстві: соціологічний вимір / В. С. Зосько
// Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4. – С. 76-85. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: У статті розглянуто рівень дистанційованості громадян України від представників інших національностей, показано тенденції громадської думки щодо етнічної та релігійної толерантності.

Лаптєва, Людмила. Етика: духовні засади : Методичні розробки уроків / Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. – 2006. – №5. – С. 46-50.

Майданець, Іріаїда.
Добрий день! Урок ввічливості : методические рекомендации / І. Майданець // Шкільний світ. – 2007. – №1. – С. 10-11.

Мулярчук, Євген. Проблема соціальної реалізації настанов релігійної моралі : научное издание / Є. Мулярчук // Філософська думка. – 2006. – №1. – С. 110-130.

Норкина Л.Ж. Проблеми нравственного воспитания в философско-религиозном контексте эпохи просвещения / Л.Ж. Норкина // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 262-265.

Пономарьова Т.В. Уроки етики / Т. В. Пономарьова // Виховна робота в школі. -– 2008. – № 1. – С. 51-55. - Содержание: З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом ; Що означає бути здоровою людиною


Інгарден, Роман. Художні цінності та естетичні цінності : научное издание / Р. Інгарден; Пер. К. Шевчук,, Н. Вельбовець // Філософська думка. – 2005. – №6. – С. 65-87.

Бех І. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В.О.Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. -– 2007. – № 1. – С. 7-8.
Аннотация: В своєму педагогічному доробку Сухомлинський вибудовує ідеал життя людини, можна сказати. що він заклав міцні підвалини філософської педагогіки, осмислення та подальша розробка якої мают стати надзавданням сучасної освіти.

Виговський Л.А. Система та рівні вияву функціонування релігійних цінностей : научное издание / Л.А. Виговський // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №4. – С. 137-143.

Глазиріна В. Моральність як інтегративна характеристика людини / В. Глазиріна // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 105-107.

Даренський, Віталій Юрійович. Гносеологічна парадигма християнської філософії / В.Ю. Даренський // Філософська думка. – 2007. – № 3. – С. 100-118. - Бібліогр. в підрядк. прим. . - Бібліогр. в підрядк. прим.
Аннотация: Автор статті окреслює деякі проблеми і принципи християнської гносеології, розуміння яких дасть змогу адекватно ставитися до інтелектуальних підвалин автентичної християнської культури.

Тимошенко С. Конспект уроку "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". 11 клас : методичний матеріал / С. Тимошенко // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 38-41.
Аннотация: Представлено розробку уроку для учнів 11 класу за темою "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". Духовний світ людини - це своєрідний внутрішній всесвіт, не менш складний і цікавий, ніж навколишній світ. І чим розвиненіший внутрішній світ, тим духовно багатшою є сама людина.

Швець Н. Християнські моральні цінності управління людьми та можливості їх використання у кадровому менеджменті / Швець Н.
// Персонал. – 2007. – № 1. – С. 78- 85. - Бібліогр.: 5 назв. - Бібліогр.: 5 назв
Аннотация: Авторка стверджує що нині про бізнес судять не лише за його внеском в економіку, а й за його соціальним, політичним та моральним виглядом - бізнес крізь призму віри.


Шумра Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання / Л. Шумра // Рідна школа. – 2004. – №6. – С. 28-30.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3