Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1158

механізм реалізації зовнішньоекономічної політики україни

волосова наталя
2009-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
В читальній залі нашої бібліотеки Ви можете отримати наступну літературу:

65.9(4УКР)8
З-14
Загородній, Анатолій Григорович.
Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К. : Кондор, 2007. - 168 с. - Бібліогр.: с. 165-166.

65.9(4УКР)8
М 50
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підруч. / О. А. Кириченко [та ін.] ; за ред. О. А. Кириченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 520 с. : табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці глав.

65.9(4УКР)8
П12
Пазуха, Микола Дмитрович.
Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : (заг. положення) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Пазуха ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. бізнесі та підприєництва. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 230 с. : табл. - Бібліогр.: с. 225-229 та на початку тем.

65.9(4УКР)8
У67
Управління зовнішньоекономічною діяльністю [Текст] : навч. посіб. / І.І. Дахно [та ін.]; за ред. І.І. Дахно. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 328 с. - Бібліогр.: с. 326-327.

65
Х 89
Храмов, Василь Олегович.
Зовнішньоекономічна політика [Текст] : навч. посібник / В.О. Храмов, Ю.А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. - 264 с. : іл.

Єременко, В.
До концепції економізації зовнішньої політики України [Текст] / В. Єременко // Політика і час. - 2005. - №11. - С. 35-41.

Лондар, С. Л.
Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень [Текст] / С.Л. Лондар // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 39-49.

Лощихін, О.
Основні напрями та види економічної діяльності у системі зовнішніх функцій сучасної держави [Текст] / О. Лощихін // Юридический вестник. - 2007. - № 4. - С. 134-141. - Бібліогр.: 12 назв.

Подцерковний, О. П.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи [Текст] / О.П. Подцерковний // Митна справа. - 2009. - № 2. - С. 75-80. - Библиогр.: с. 80 (14 назв.)