Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1164

література за питанням теоретичні та практичні основи функціонування ПДВ в Україні. Основні напрямки його удосконалення

Мережко І.П.
2009-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вам наступну літературу:

65.9(4УКР)26
Г 12
Гавриленко, Наталія Вікторівна.
Податкова система [Текст] : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 346-348.

65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 258-262. -Алф.-Предм. покаж.: с. 313-314.

65.9(4УКР)26
Е96
Еш, Світлана Миколаївна.
Податкова система України [Текст] : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 108 с. - Бібліогр.: с. 105-106.

Дмитренко, Е.
Удосконалення механізму адміністрування та відшкодування ПДВ як один із чинників забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / Е. Дмитренко // Вісник прокуратури. - 2007. - №8. - С. 109-113

Тимченко , О. М.
Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв'язок, напрями вдосконалення [Текст] / О. М. Тимченко , А. В. Пислиця // Фінанси України. - 2007 . - № 8 . - С. . 91 - 99

Дмитренко, Е.
Правопорушення у сфері адміністрування та відшкодування ПДВ як загроза фінансовій безпеці держави [Текст] : (окремі аспекти протидії) / Е. Дмитренко // Вісник прокуратури. - 2007. - №11. - С. 116-123

Сігайов, А.
Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи [Текст] / А. Сігайов // Економіка України. - 2007. - № 7. - С. 24-31

Скрипник, А.
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні [Текст] / А. Скрипник // Економіка України. - 2008. - № 4. - С. 29-42

Педь, І. В.
Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України [Текст] / І.В. Педь // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 1. - С. 130-135. - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.

Хорошаєв, Євген Сергійович.
Законодавче регулювання ПДВ та шляхи його удосконалення [Текст] / Є. С. Хорошаєв // Часопис Київського ун-ту права. - 2008. - № 4. - С. 111-117. : схеми. - Бібліогр. в кінці ст.

Ярова, Н. В.
Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємств / Н. В. Ярова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 230-236 : табл. - Бібліогр.: 12 назв