Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1170

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для теми "Особливості вдосконалення податкова політика України в умовах єроінтеграції сучасний стан та перспективи "

Олена Володимирівна
2009-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:

65.9(4УКР)26
Г12
Гавриленко, Н. В.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).

65.26
Д36
Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах [Текст] : збірка есеїв на честь Ричарда Берда / Пер. з англ. Р. Ткачук. - К. : К.І.С., 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці ст. -Покаж.: с. 387-397.

65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 258-262. -Алф.-Предм. покаж.: с. 313-314.

65.9(4УКР)26
Е96
Еш, Світлана Миколаївна.
Податкова система України [Текст] : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 108 с. - Бібліогр.: с. 105-106.

65.9(4УКР)26
Л 64
Литвиненко, Ярослав Васильович.
Податкова політика [Текст] : навч. посібник / Я.В. Литвиненко. - К. : МАУП, 2003. - 224 с. : іл.

Онишко, С. В.
Проблеми та можливості модернізації інституту податкової політики в Україні [Текст] / С. В. Онишко, С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 129 - 137. - Бібліогр.: с. 137 (14 назв)

Вишневський , В.
Податкова політика та економічна теорія [Текст] / В. Вишневський // Економіка України. - 2007. - № 9. - С. 4-20.

Крисоватий, А. І.
Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн - учасниць ЄС [Текст] / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 31-43. - Библиогр.: с. 31-42 (11 назв).

Папп, В. В.
Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України [Текст] / В. В. Папп // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 225-232. - Бібліогр.: 7 назв.

Швабій, Костянтин Іванович.
Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України [Текст] / К. І. Швабій // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1. - С. 137-144. - Бібліогр. наприкінці ст.

Филюк, Г. М.
Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні [Текст] / Г. М. Филюк // Фінанси України. - 2009. - № 5. - С. 56-65. - Библиогр.: с. 65 (20 назв).

Максимець, К. П.
Податкові аспекти європейської інтеграції України в комерційній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] / К.П. Максимець, Г.О. Зінов"єв // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №6. - С. 49-59.

Як працюють системи податків у Європі? [Текст] // Євробюлетень. - 2006. - №2. - С. 13.