Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1175

Де знайти інформацію на тему будинки відпочинку як складова індустрії туризму?

Фат Тетяна Юріївна
2009-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися:
65.9(4УКР)49
Д99
Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб./ Л.П.Дядечко; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2007.- 224 c.
60.56
Л84
Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій/ М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; вступ. ст. В. К. Федорченко; М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України [та ін.]. -Ужгород: Мистецька Лінія, 2008.- 340 c.
65.9(4УКР)49
Ч 75
Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб./ Н.Чорненька. - К.: Атіка, 2006.-264 c.
65.44
В67
Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"]/ Ю. Ф. Волков. -Ростов н/Д : Феникс, 2008.-640 c.

Пахля А.Туристична галузь: можливості та перспективи : Розмова з головою Державної служби туризму і курортів Анатолієм Пахлею/ А. Пахля; Розмову вела С. Соколова // Українська культура. -2007. -№ 1. - C. 8-9

Цьохла С.Ю.Сутність соціально орієнтованої рекреаційної діяльності й проблеми її розвитку/ С. Ю. Цьохла // Економіка та держава. -2008. -№ 1. - C. 21-23

посилання 1
посилання 2
посилання 3