Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Столичный интернет-магазин предлагает выбор товаров: холодильник. Доставка.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1178

Допоможіть будь-ласка у написаані реферату з Проектного аналізу на тему"Грошовий потік", а також у написанні бізнес плану з Основи бізнесу. Гарно Вам дякую!

Ман К.В.
2009-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступну літературу:


65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.29
Л55
Лігоненко, Лариса Олександрівна.
Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-254.

65.9(4УКР)26
М 33
Матвієнко, Павло Володимирович.
Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України [Текст] : монографія / П.В. Матвієнко. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 245-253.

65.053
П79
Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рижиков [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 384 с. : табл. - Бібліогр.: с. 377-383.

65.053
Ч 75
Чорна, М. В.
Проектний аналіз [Текст] : навчальний посібник / М.В. Чорна; Харківська державна академія технології та організації харчування. - Харків : Консум, 2003. - 228 с.

Косова, Т.
Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію. [Текст] / Т. Косова, Г. Роганова // Економіка України. - 2008. - № 7.

Передерій , Л. В.
Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві [Текст] / Л.В. Передерій // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 51-58. - Бібліогр.: 9 назв.

Азаренкова, Г. М.
Порівняльна оцінка руху фінансових потоків вітчизняного банківського сектору економіки за підсумками 2007-2008 років / Г. М. Азаренкова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 208-215 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 12 назв.

*****************


65.09
Б 25
Барроу, Колін.
Бізнес-план [Текст] = The business plan wkbook : практич. посібник / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун; Перекл. з англ. - 3-є вид. - К. : Знання, 2002. - 285 с.

65.9(4УКР)29
Б59
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування [Текст] : навч. посіб. / Київський нац. економ. ун-т ; С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь та ін. - 2-е вид., доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 380 с : табл. + Додатки с. 350-376. - Бібліогр.: с. 347-349.

65.09
З35
Зарубинский, Валерий Моисеевич.
Букварь предпринимателя, или Кое-что о бизнесе и его планировании для "чайников" и не только для них [Текст] : научно-популярная литература / В.М.Зарубинский. - Х. : Консульт, 2007. - 192 с.

65.29
З 41
Збірник бізнес-планів зкомендарями і рекомендаціями [Текст] : сборник. 4-е вид перероб. і доп. / Ред. В.М. Попов. - К. : ЦУЛ, 2003. - 382 с.

67.29
К95
Кучеренко, Віктор Романович.
Бізнес-планування фірми [Текст] : навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 424 с. - Бібліогр.: с. 422-423.

65.29
М15
Македон, В'ячеслав Владиславович.
Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Македон ; Дніпропетров. ун-т економіки та права . - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 236 с. : табл. - Бібліогр.: с. 230-232.

65.29
Я81
Ясинський, Валентин Веніамінович.
Бізнес - планування: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. В.Ясинський, О. О.Гейдей. - К. : Каравела, 2006. - 234 с. : табл. - (Вища освіта в Україні).

Пашута, Микола.
Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності [Текст] / М. Пашута // Персонал. - 2006. - №10. - С. 66-74.

Штефан Л.
Бізнес- план як складова функціонування підприємства [Текст] / Штефан Л., Кошелєва В. // Персонал. - 2007. - № 10. - С. 15- 17. - Бібліогр.: 3 назви

Фадєєва, І. Г.
Аналіз сучасної методології моделювання і регламентації бізнес-процесів на базі методів нечіткої логіки [Текст] / І. Г. Фадєєва // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 214-222. - Бібліогр.: с. 222 (7 назв).