Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1182

Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі " Основні фактори становлення індустріального суспільства", дякую.

Паладій Тетяна Айварівна
2009-10-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Радимо Вам переглянути наступну літературу:

65.5
Л 22
Лановик, Богдан Дмитрович.
Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2003. - 405 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

65.5
Л 22
Лановик, Богдан Дмитрович.
Економічна теорія України і світу : Підручник / За ред. Б.Д. Лановик. - 5-е вид., стер. - К. : Вікар, 2002. - 477 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

65.5
Д 27
Дейлі, Герман.
Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : научное издание / Г. Дейлі; Перекл. з англ.; Наук.-ред. рада укр. видання: В. Вовк, С. Семенець, Т. Яхеєва. - К. : Інтелсфера, 2002. - 312 с.

65.5
Д21
Дахно, Іван Іванович.
Світова економіка : навч. посіб. для студ. навч. закл. / І. І. Дахно. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 278 с. : табл. - Бібліогр.: с. 270-273.

65.5
Е 45
Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козак, В.В.Ковалевський, К.І. Ржепішевський. - К. : ЦУЛ, 2003. - 352 с

65.5
Е45
Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред.: Ю. Г. Козак. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 544 с. : табл. - Бібліогр.: с. 504-505.

65.5
Л 17
Лазебник, Лариса Леонідівна.
Міжнародна економіка : Навч. посібник / Л. Л. Лазебник, С. А. Митяй ; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України. - Ірпінь : Академія ДПС Ураїни, 2003. - 308 с.

65.5
С 12
Савельєв, Євген Васильович.
Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : Підручник / Є.В. Савельєв; За ред. О.А. Устенко. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - 504 с.

65.5
С91
Суэтин, Александр Алексеевич.
Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика : учебник / А. А. Суэтин. - М. : КНОРУС, 2008. - 320 с.