Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1188

Допоможіть знайти літературу по темі "Економічний аналіз у країнах світу" Дякую

Кравченко О.О.
2009-10-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте наступну літературу та інтернет-ресурси:

65.053
Б14
Багров, В. П.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 158 с.

65.053
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с. : табл.

65.053
М73
Мних, Євген Володимирович.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Мних, І.Д. Ференц. - Львів : Армія України, 2000. - 144 с.

65.053
П80
Прокопенко, Іван Федорович.
Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 393-396.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8