Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1199

Будь-ласка,можете мені підсказати де можна знайти інформацію про фінансову політику підприємств

Альона
2009-10-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути наступну літературу, яку Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.9(4УКР)29
Г85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 419-423.

65.29
С 77
Стасюк, Григорій Андрійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г.А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 478 с. - Бібліогр.: с. 467-472.

65.29
Ф53
Філімоненков, Олександр Сергійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненков. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2005. - 396 с. - Бібліогр.: с.393-397 . -Алф. покаж.: с. 386-392.

Столяров, В. Ф.
Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери [Текст] / В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України. - 2007. - №11. - С. 110-118.

Турило, А. М.
Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємств як фінансової категорії / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 109 - 112. - Бібліогр. с. 112.

Гречан, Алла Павлівна.
Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств [Текст] / А.П. Гречан, О.С. Бондаренко // Проблеми науки. - 2008. - № 2. - С. 2-8. - Библиогр.: с. 8 (17 назв.)

Марцин, В. С.
Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 153- 160. - Бібліогр.: 10 назв

Шумило , Ю. О.
Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Барило, В. С.
Методичні основи оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. С. Барило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 2. - С. 3-5. - Бібліогр. в кінці ст.

Стеценко, Богдан.
Теоретичні аспекти обгрунтування цілей фінансової політики акціонерного товариства [Текст] / Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 7-8. - С. 41 – 44.

Турило, А. М.
Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку [Текст] / А. М. Турило // Фінанси України. - 2009. - № 5. - С. 95-100. - Библиогр.: с. 98 (4 назви)

Слипачук, Алексей.
Разработка финансовой политики предприятия [Текст] / А. Слипачук // Контроль. - 2009. - № 6. - С. 6 - 20.