Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1205

допоможіть знайти матеріал по зарубіжному досвіду фінансового контролінгу у транснаціональних компаніях

Кича Ганна Андріївна
2009-10-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с.

65.29
К65
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. : табл. - Предм. покажч.: с.252-253 . - Бібліогр.: с. 254-256.

65.29
П60
Портна, Оксана Валентинівна.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки с. 184-189. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 181-183.

65.9(4УКР)29
Ц58
Цигилик, І. І.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-74.


Мельник, Т. М.
Вдосконалення фінансового менеджменту підприємства на основі впровадження системи контролінгу [Текст] / Т.М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 170-179.

Фінансовий контролінг в системі управління підприємством [Текст] / Т. Вістяка // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 68-72.

Стефанюк, І. Б.
Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 149-156.

Ареф"єва, О. В.
Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів [Текст] / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 165-171.

Пешко, Анатолій.
Транснаціональні компанії та Україна. За чи проти? [Текст] / А. Пешко, А. Назаренко // Науковий світ. - 2006. - №11. - С. 2-4.

Маргасова, В. Г.
Організаційно- інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 167- 175 : табл., рис. - Бібліогр.: 11 назв

Чирич, О.
Транснаціональні та офшорні компанії [Текст] / О. Чириш // Право України. - 2009. - № 3. - С. 114-119.