Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1236

Допоможіть будь ласка дати відповідь на питання:"Регулювання залучення товарного кредиту в діяльності підприємств України".

Харченко Наталя Василівна
2009-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути наступну літературу та інтернет-ресурси:

65.9(4УКР)26
Г 85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Гроші і кредит [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292.

65.9(4УКР)26
І-23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Кондор ; Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 528 с. : рис.

65.26
К79
Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с. : табл.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Д. Лагутін. - 4-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2004. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Тиводар, Т. М.
Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника при наданні товарних кредитів [Текст] / Т.М. Тиводар // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №5. - С. 19-23.

Бєлозерцев, В.
Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві [Текст] / В. Бєлозерцев // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 58-61


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5