Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1239

допоможіть знайти Проблеми бухгалтерського обліку сьогодення

2009-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте, будь ласка, таку літературу, яка знаходиться в читальній залі бібліотеки:

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2003. - 736 с.

65.052(4УКР)
Г 75
Грабова, Ніна Микитівна.
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).

65.052
Л 67
Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 632 с. : табл. + Додатки с. 593-627.

65.052.9(4УКР)
З 45
Згурський, Олег.
Актуально про облікову політику [Текст] : облікова політика, документообіг, практика, нормативна база / О. Згурський, М. Коцупатрий. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - К. : [б. и.], 2009. - 144 с.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-255.


Безродна, Тетяна.
Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення [Текст] / Т. Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 8. - С. 27-29. - Бібліогр.: 29 назв

Половинчак, Л. А.
Облікова політика відображення операцій з векселями на підприємствах / Л. А. Половинчак // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 200 - 205. - Бібліогр. с. 204 - 205.

Мица, Є. В.
Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці [Текст] / Є. В. Мица, О. С. Коровченко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 91-93. - Бібліогр. с. 93 (8 назв.)