Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1241

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Залевська О.А.
2009-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:

65.26
Б 17
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Іпотечний ринок [Текст] : монографія / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. - К. : Знання, 2008. - 720 с. : табл., іл. - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років). - Бібліогр. у підрядк. прим. - Бібліогр.: с. 510-524.

65.26
В 60
Внукова, Наталія Миколаївна.
Іпотечний ринок [Текст] : теорія та практика : монографія / Н. М. Внукова, О. Є. Бажанов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 с. : табл., іл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.

Придибайло, О. М.
Іпотека як фінансовий інструмент ринку [Текст] / О.М. Придибайло // Фінанси України. - 2004. - №6. - С. 136-140.

Фріс, І.
Виникнення і розвиток іпотеки як інституту цивільного права [Текст] / І. Фріс // Наше право. - 2004. - С. 86-90.

Башлай, Сергій.
Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні [Текст] / С. Башлай // Регіональна економіка. - 2006. - №1. - С. 109-115.

Бассова, Ольга.
Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Бассова // Економіст. - 2006. - №9. - С. 36-39.

Коваленко, Л. О.
Ризики іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Л.О. Коваленко // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 33-35. - Бібліогр.: 5 назв

Лабецька, Л. М.
Історико-правові аспекти іпотеки [Текст] / Л.М. Лабецька // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 209-214. - Бібліогр.: 11 назв.

Сірош, Т. О.
Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні [Текст] / Т.О. Сірош // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 85-90. - Бібліогр. у прим.

Коваленко, Л. О.
Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування / Л. О. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 213- 216. - Бібліогр.: 10 назв

Терещенко, Г. М.
Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика [Текст] / Г. М. Терещенко, С. М. Яковенко // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 20-26