Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1248

Доброго дня.Підкажіть будь-ласка щось по темі "Удосконалення туристично-екскурсійної діяльності".

2009-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

77.0
Д64
Долженко, Геннадий Петрович.
Экскурсионное дело [Текст] : учеб. пособ. / Г. П. Долженко. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Издательский центр "Март", 2008. - 272 с. : ил. - (Туризм и сервис).

77(4УКР)
І 90
Історія екскурсійної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова та ін. ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. - 166 с. - (Туристична книга). - Бібліогр.: с. 160-163.

75.8
Г35
География туризма [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по напр. подгот. 100200 (специальности 100201) "Туризм" / А. Ю. Александрова ; под ред. А. Ю. Александрова. - Второе изд., испр. и допол. - М. : КНОРУС, 2009. - 592 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.

65.49
М21
Мальська, Марта Пилипівна.
Планування діяльності туристичних підприємств [Текст] : навч. посіб. / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун. - К. : Знання, 2005. - 248 с. + Додатки: с. 206-236. - Бібліогр.: с. 237-241.

65.9(4УКР)49
М50
Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, І.Д. Козьменко та ін; За ред. І.М. Школа. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - 596 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 568-576.

65.9(4УКР)49
Ч 75
Чорненька, Надія.
Організація туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / Н.Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 259-262.

Мельниченко, С. В.
Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери [Текст] / С.В. Мельниченко, Л.В. Мельниченко // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 55-63.

Мельник, О.
Інтегральний показник туристичної привабливості території: поняття та теоретичні аспекти [Текст] / О. Мельник // Регіональна економіка. - 2004. - №4. - С. 197-205.

Федулова, Л. І.
Інноваційні контури розвитку туризму [Текст] / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2. - С. 137-147.

Гайдук, Анна.
Інтегрований туристичний концерн - сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації [Текст] / А. Гайдук // Регіональна економіка. - 2006. - №2. - С. 204-211.

Яковенко Є. В.
Географічні аспекти інноваційних процесів у сфері туризму [Текст] / Яковенко Є. В., Яковенко І. М. // Український географічний журнал. - 2007. - № 4. - С. 39 - 43. - Бібліогр. с. 43 (19 назв)

Уварова, Г.
Рекреаційно-туристичний потенціал України [Текст] / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 2. - С. 29-36.

Новікова, Н. О.
Туризм у системі соціально-економічних пріоритетів України [Текст] / Н. О. Новікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - Вып. № 2 . - С. 70-74. - Бібліогр. в кінці ст.

Грисюк, В.
Україна - перспективний партнер на світовому туристичному ринку [Текст] / В. Грисюк, Н. О. Новікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - Вып. № 2. - С. 78-80.

Дубенюк, Я.
Особливості розвитку туризму в Греції та Україні [Текст] / Я. Дубенюк // Зовнішні справи. - 2008. - № 11. - С. 29-30 : граф.

Бедрак, Н.
Зміст та особливості механізму адміністративно-правового регулювання туристичної галузі [Текст] / Н. Бедрак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 6. - С. 56-59. - Бібліогр.: 20 назв.

Харічков, С. К.
Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор'ї [Текст] / С. К. Харічков, О. А. Воробйова, І. М. Дишловий // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 23-30. - Бібліогр.: с. 29-30 (11 назв).

Биркович, Віктор Іванович.
Тенденції та перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області [Текст] / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 2. - С. 218 - 224.

Савчин, Л.
Від туристичних маршрутів Чернігівщини - до розширення міжнародної співпраці [Текст] / Л. Савчин // Зовнішні справи. - 2009. - № 6-7. - С. 56-57 : фото.кол.

Заставецька, Ольга.
Розвиток туризму в депресивному регіоні [Текст] / О. Заставецька, Н. Сватко, І. Кавецький // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 32. - С. 11 - 12.