Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1258

Добрий день! Підкажіть будь-ласка,потрібені матеріали для написання курсової роботи на тему "Організація обліку капітальних інвестицій с/г п-ствва"

Кудренко К.М.
2009-10-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4Укр)
Д 36
Дерій, Василь Антонович.
Контроль і ревізія в сільському господарстві : курс лекций / В.А. Дерій. - Тернопіль : Джура, 2002. - 63 с.


65.9(4УКР)32
Д53
Дмитрук Б.П.
Спільне підприємництво в сільському господарстві : навч. посіб. / Б.П.Дмитрук, Н.Я.Пітель, С.М.Подзігун ; Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 228 с. - Бібліогр.: с. 170-178


65.9(4УКР)32
О- 61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності : справочное издание / Упоряд. Ж. Голуб, В. Проніна, Л. Бойко . - К., 2003. - 88 с. : табл. - (Аграрна реформа)

65.9(4УКР)321
О-75
Основи ведення сільського господарства та охорона земель : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Х. Грабак, І.Н. Топіха, В.М. Давиденко, І.В. Шевель ; Міністерство освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили . - К. : Професіонал, 2006. - 496 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці розд. -Предм. покаж.: с. 486-491

65.9(4УКР)8
О 76
Осташко, Тамара Олексіївна.
Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС / Т. О. Осташко ; відп. за вип. С. Прокопенко. - [б. м.] : Ін-т Сільського Розвитку, 2005. - 72 с


65.052.9(4УКР)232
П37
Плаксієнко, Валерій Якович.
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України : Підручник / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий; За заг. ред. В.Я. Плаксієнко ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 492 с. : табл.

65.9(4УКР)32
Т57
Тонкощі маркетингу: поради сільському господареві : общественно-политическая литература / Ред. М. Боянівська. - Київ, 2005. - 120 с. : Додатки. - (Аграрна реформа)

65.9(4УКР)32
У-45
Україна аграрна = Ukraine agrarian : Довідково- біографічне видання. Т. 1 / В.В. Болгов, І.В. Болгов. - К., 2003. - 335 с : іл. - Покаж.: с. 325- 330