Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1260

Скажіть будь-ласка, де можна знайти контури природокористування майбутнього?

Коваленко С.С.
2009-10-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.9(4УКР)28
Х30
Хвесик, Михайло Артемович.
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів [Текст] : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян ; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К. : Кондор, 2007. - 480 с. : іл, табл.

20.1
О-75
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Мельник. - Суми : Університетська книга, 2008. - 768 с.

20.1(4УКР)
Ц 18
Царенко, Олександр Михайлович.
Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум [Текст] = Bases of Ecology Enviroment Economy : навч. посіб. / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. - 2-е вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2004. - 400 с.

20.1(4УКР)
Х 30
Хвесик, Михайло Артемович.
Економіко-правове регулювання природокористування [Текст] : монографія / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський. - К. : Кондор, 2004. - 524 с.

65.9(4УКР)28
Д 69
Природні ресурси: еколого-економічна оцінка [Текст]. - 2004. - 291 с.

20.1
С21
Сафранов, Тамерлан (Тимур) Абісалович).
Екологічні основи природокористування [Текст] : навч. посіб. / Т.А. Сафранов. - Львів : "Новий Світ- 2000", 2003. - 248 с.

65.9(4УКР)28
М 48
Мельник, Леонід Григорович.
Екологічна економіка [Текст] : підручник / Л.Г. Мельник. - 2-е вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2003. - 348 с.

Демченко Н.В. Актуалізація екологічної складової в системі суспільного відтворення / Н. В. Демченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 144- 149.

Власов Д. В. Використання водних ресурсів у світі [Текст] / Д. В. Власов // Економіка АПК. - 2009. - № 1.- С.35-39

Терлецький В.К. Нові аспекти раціонального природокористування [Текст] / В. К. Терлецький // Екологічний вісник. - 2008. - № 5. - С. 12-13

Хвесик М.А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку [Текст] / М.А. Хвесик // Регіональна економіка. - 2008. - № 1.- С.64-76