Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1265

Скажіть будь ласка, де можна знайти матеріал на тему:"Виховна робота як аспект мотивування персоналу (індивідуальні, групові та масові форми)"?Це з дисципліни мотивувація та оцінка персоналу.Велике спасибі.

Магльована Наталія Михайлівна
2009-10-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
К84
Крушельницька, Ольга Володимирівна.
Управління персоналом : Навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-304

65.29
М50
Менеджмент персоналу : Навч. посіб. / В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050
М91
Мурашко, Микола Іванович.
Менеджмент персоналу : Навч.-практ. посіб. / М.І. Мурашко. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 312 с. - Бібліогр.: с. 309-311

65.050.2
С12
Савельєва, Валерія Сергіївна.
Управління персоналом : Навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-335

65.050.2
С 69
Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. А. Л. Афендик. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 80-81

60.5
С 69
Соціологія: Терміни, поняття, персонал : Навч. словник-довідник / Уклад. В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома. - Львів : "Новий Світ- 2000", 2004. - 480 с.