Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1287

поняття управлінського обліку

віта
2009-10-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.052.9(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 440 с. : табл.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 704 с. : табл. + Додатки с. 644-701. - Бібліогр.: с. 702-703.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В. С.Лень. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Прес, 2006. - 320 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.052.9(4УКР)
Н27
Нападовська, Любов Василівна.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.В. Нападовська. - К. : Книга, 2004. - 544 с. : табл. + Додатки с. 524-541. - Бібліогр.: с. 500-503.

65.052
Р 15
Радецька, Лідія Петрівна.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - К. : Видавничий центр "Академія", 2007. - 352 с. : рис., табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 351.

Бондар, М. І.
Організація управлінського обліку в інвестиційній діяльності [Текст] / М.І. Бондар // Проблеми науки. - 2008. - № 4. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (27 назв.)

Бобиль, Володимир.
Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 20-28.

Мачулка, Оксана.
Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34. - Бібліогр. с. 34 (7 назв.)

Левицька, Світлана.
Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження [Текст] / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 2. - 27-35. . - Бібліогр. с. 35 (13 назв.)

Нападовська, Л.
Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин [Текст] / Л. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 8/9. - С. 78-93