Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1289

Добрий вечір! Допоможіть знайти особливості обліку витрат у будівництві

Усик Віта Олексіївна
2009-10-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступну літературу. ЇЇ Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

65.012
А35
Азьмук, Любов Анатоліївна.
Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навч. - метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 153-156.

65.01
А 64
Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика [Текст] : підручник / Е. Боардмен, Д. Грінберг, Е. Вайнінг, Д. Веймер; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 2003. - 568 с. - Алф. покаж.: с. . -Алф.-Предм. покаж.: с. . -Бібліогр.: с. 507-524.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

Задорожний, З.
Облік інших прямих витрат у будівництві [Текст] / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №11. - С. 3

Лісна,І.
Бухгалтерський облік у будівництві / І. Лісна // Все про бухоблік. - 2005. - № 103. - С. 37-43.

Микитюк, Лариса.
Деякі аспекти системного підходу до вивчення витрат [Текст] / Л. Микитюк // Економіст. - 2006. - №4. - С. 16-19.

Чумаченко, Микола.
Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 "Витрати" [Текст] / Микола Чумаченко, Ірина Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 3. - С. 13-15. . - Бібілогр.: 10 назв.

Яценко, В.
Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35. - Бібліогр.: 5 назв

Гура, Надія.
Облік і капіталізація фінансових витрат / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит . - 2008. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр. с. (3 назв.)

Мачулка, Оксана.
Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34. - Бібліогр. с. 34 (7 назв.)

Авилкіна, Иарина.
Облік витрат на інновації: стан і напрями розвитку [Текст] / М. Авилкіна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7. - С. 44-52. - Бібліогр. с. 52 (5 назв)