Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1293

Добрий день!Допоможіть будь-ласка по курсовій на тему "Прибуток підприємств і резерви його росту".ДЯкую

Серж
2009-10-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу. Її Ви можете отримати в читальній залі бібліотеки:

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Київський нац. економ. ун-т ; за заг. ред. С.Ф. Покропивний. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 528 с

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 580 с. : мал. - Бібліогр.: с. 576-579.

65.29
К78
Крайник, Ольга Петрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Українська Академія державного управління при Президентові України. - 2-е вид., оновлене. і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 288-292.

65.29
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.

Марюта, О. М.
Адаптивне управління прибутком підприємства [Текст] / О.М. Марюта, О.К. Єлісєєва // Фінанси України. - 2004. - №3. - С. 83-89.

Кодацький, В. П.
Окремі питання зростання доходів держави і підприємства [Текст] / В.П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С. 50-55.

Онищенко, В.
Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів [Текст] / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 22-29. - Бібліогр.: 13 назв

Турило, А. М.
Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємств як фінансової категорії / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 109 - 112. - Бібліогр. с. 112.

Мачулка, Оксана.
Особливості формування обліково-інформаційного забезпечення щодо використання прибутку державними підприємствами [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 25-30. - Бібліогр. с. 30 (10 назв.)

Костенко , О. М.
Формування прибутку в організаційно-правових формах господарювання [Текст] / О.М. Костенко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С. 74-76. - Бібліогр. у прим.

Ромашко, О. М.
Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства / О. М. Ромашко, В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 107- 112 : схема. - Бібліогр.: 13 назв

Шарманська, С. О.
Трансформація інстиційного забезпечення формування прибутку / С. О. Шарманська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 15-23 : рис., табл. - Бібліогр.: 20 назв

Зінченко, О. А.
Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання / О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 106-111 : форм., рис. - Бібліогр.: 10 назв