Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1294

Допоможіть будь-ласка с курсовою на тему "Фінансове планування, його мета,завдання в ринкових умовах"

СЛІК
2009-10-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте,будь ласка, наступну літературу:

65.23
Г 75
Грабовецький, Борис Євгенійович.
Економічне прогнозування і планування [Текст] : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 188 с.

65.9(4УКР)29
Г85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 419-423.

65.053
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 224 с.

65.29
К 89
Кузьмін, Олег Євгенович.
Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К. : Кондор, 2008. - 312 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-306.

65.29
П16
Панков, Віктор Андрійович.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109.

65.29
С 77
Стасюк, Григорій Андрійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г.А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 478 с. - Бібліогр.: с. 467-472.

65.29
Ф53
Філімоненков, Олександр Сергійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненков. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2005. - 396 с. - Бібліогр.: с.393-397 . -Алф. покаж.: с. 386-392.

Калініченко, О. М.
Фінансове планування: пора, чи ще почекає? [Текст] / О.М. Калініченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №10. - С. 7-8.

Буковинський, С. А.
Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану [Текст] : общественно-политическая литература / С.А. Буковинський // Фінанси України. - 2006. - №3. - С. 21-28.

Добрик, Л. О.
Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління реалізаційною діяльністю промислових підприємств [Текст] / Л.О. Добрик // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 51-53. - Бібліогр.: 4 назви

Біла, О. Г.
Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств [Текст] / О. Г. Біла // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С. 112-118. - Бібліогр.: 9 назв

Теличко, Р. К.
Фінансове планування на малих та середніх підприємствах / Р. К. Теличко // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 8. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.: 4 назв.

Роговий, А. В.
Концепцептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства / А. В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 45- 50. - Бібліогр.: 10 назв.