Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1299

де знайти щось про цільову модель іпотечного кредитування

Борисюк Олена Володимирівна
2009-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Базилевич, Віктор Дмитрович.
Іпотечний ринок [Текст] : монографія / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. - К. : Знання, 2008. - 720 с. : табл., іл. - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років). - Бібліогр. у підрядк. прим. - Бібліогр.: с. 510-524.


Внукова, Наталія Миколаївна.
Іпотечний ринок [Текст] : теорія та практика : монографія / Н. М. Внукова, О. Є. Бажанов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 с. : табл., іл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.


Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування [Текст] / В.Д. Лагутін // Фінанси України. - 2004. - №1.- С.75-83.

Соботович О. Система іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / О. Соботович // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 10. - С.3-7.

М"якишевська О.М. Стан і перспективи іпотечного кредитування [Текст] / О.М. М"якишевська // Фінанси України. - 2003. - № 11. - С. 112-118.

Башлай, Сергій. Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні [Текст] / С. Башлай // Регіональна економіка. - 2006. - № 1. - С.109-115.

Бассова, Ольга. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Бассова // Економіст. - 2006. - № 9. - С.36-39.

Коваленко Л.О. Ризики іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Л.О. Коваленко // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 33-35.

Войтюк А.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні [Текст] / А.В. Войтюк // Економіка АПК. - 2008. - № 6.- С.101-104.

Терещенко Г.М. Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика [Текст] / Г. М. Терещенко, С. М. Яковенко // Фінанси України. - 2008. - № 8.- С.20-26.

Береегуля, Олександр. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення [Текст] / О. Береегуля // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 10. - С.46-48.