Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
По выгодной цене деревянные дома бревно и другие виды услуг.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1323

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по темі "основи забезпечення сталості грошової одиниці"

Гордєєва Ганна Анатоліївна
2009-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР)
Г 89
Грошові кошти. Розрахунки [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 210 с. - (Нова бухгалтерія). - 14 р.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.26
Ф 59
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит [Текст] : навч. посібник / Л.О.Дробозіна, Л.П. Окунєва та ін. ; Під ред. Л.О.Дробозіна; Перекл. з рос. - Рівне : Вертекс, 2001. - 352 с.

65.9(4УКР)26
Д 30
Демківський, Анатолій Васильович.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / А.В. Демківський. - К. : Дакор : Вира-Р, 2003. - 528 с.

65.9(4УКР)26
Р 64
Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні [Текст] : збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практич. конференції 27 лютого 2004 року / За ред. В.П. Матвієнко. - К. : [б. и.], 2004. - 226 с. - 13 р.

65.9(4УКР)26
М 33
Матвієнко, Павло Володимирович.
Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України [Текст] : монографія / П.В. Матвієнко. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 245-253.


65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с.

65.29
Л55
Лігоненко, Лариса Олександрівна.
Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-254.

65.9(4УКР)26
А28
Адамик, Богдан Петрович.
Центральний банк і грошово - кредитна політика [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160.

65.26
І 46
Ільїн, Володимир Васильович.
Фінансова цивілізація [Текст] : научно-популярная литература / В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2007. - 528 с.

63.2(4УКР)
Ш97
Шуст, Роман Мар'янович.
Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні [Текст] / Р. М. Шуст. - К. : Знання, 2007. - 376 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.


65.9(4УКР)26
Г 85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Гроші і кредит [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292.


65.9(4УКР)26
І-23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Кондор ; Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 528 с. : рис.

65.9(4УКР)26
М69
Михайловська, Ірина Михайлівна.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 432 с. - Бібліогр.: с. 428-431.

65.9(4УКР)26
Щ70
Щетинін, Анатолій Іванович.
Гроші та кредит [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / А. І. Щетинін. - Вид. 3-є, переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с. : рис. - Бібліогр.: с. 428-429.