Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1324

ДОбрий день.Будь-ласка допоможіть знайти які небуть книжки -Історія Української культури.Дякую за попередню відповідь.

Роман
2009-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

71.03(4УКР)
І 90
Історія української культури [Текст] : у пяти томах / НАН України; Голов. редкол.: Б.Є. Патон, Г.Д. Вервес, І.Ф. Толочко та ін. - К. : Наук. думка, 2001 -
Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ред. П.П. Толочко, Д.Н. Козак, Р.С. Орлов та ін. - К., 2001. - 1135 с

71.03(4УКР)
І 90
Історія української культури [Текст] : у пяти томах / НАН України; Голов. редкол.: Б.Є. Патон та ін. - К. : Наук. думка, 2001 -
Т. 2 : Українська культура ХІІІ - першої половини ХVІІ століть / Ред. Я.Д. Ісаєвич та ін. - К., 2001. - 847 с.
71.03(0)
І 90
Історія світової та української культури [Текст] : підручник / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. - К. : Літера ЛТД, 2002. - 464 с.

71.03(4УКР)
І -90
Історія української культури [Текст] : научное издание / За заг. ред. І.Крипякевич. - 4-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2002. - 656 с.

63.3(4УКР)6
Н80
Нолл, Вільям.
Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920--30 років [Текст] : научно-популярная литература / В.Нолл. - К. : Родовід, 1999. - 560 с. : фото.кол.

63.3(4УКР)4
М13
Мазепина книга [Текст] : историческая литература / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського , Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту , Сіверський ін-т регіональний досліджень ; Упоряд. та вступ. ст. І. Ситий. - Чернігів : ЦНТЕІ, 2005. - 526 с. - Покаж.: с. 442-515.

63.3(4УКР)4
П12
Павленко, Сергій.
Іван Мазепа як будівничий української культури [Текст] : научное издание / С.О. Павленко. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. - 304 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 180-238.

87.3(4УКР)
Ч59
Чижевський, Дмитро Іванович.
Філософські твори [Текст] : у 4-х т. / Дмитро Іванович Чижевський; Під заг. ред. Василь Лісовий; Інститут філософії ім. Г. Сковороди, НАН України, Наукове т-во ім. Шевченка в Америці, Українська Вільна Академія наук у США. - К. : Смолоскип, 2005
Т. 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. - 2005. - 264 с. - Бібліогр.: с.255-256 . -Покаж.: с. 257-263.

К 71
З-15
Задорожний, Володимир Євгенович.
Курс історії української культури (ІХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. для студент.-україністів / В. Задорожний, Ю. Кундрат ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 432 с. - Бібліогр.: с.388-396 . - Імен. покажч.: с.407-426.