Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1325

Добрий день.Допоможіть знайти в електронному варіанті книжки-Болонський процес.Автори-Дроздова.І.В.або Шинкарук.В.Д.і Бабик.І.або Байденко.В.І.або Журавський.В.С іЗборовський.М.З. або Степко.М.Ф. іКлименко.Б.В.-БУДЬ-ЛАСКА.

Роман
2009-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

74.58(4УКР)
Н63
Ніколаєнко, Станіслав Миколайович.
Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства [Текст] / С.М.Ніколаєнко. - К. : Знання, 2005. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 203-208.

74.58
Ж91
Журавський, Віталій Станіславович.
Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : научное издание / В.С. Журавський, М.З. Згуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка, 2003. - 200 с. + Додатки: с. 173-189. - Бібліогр.: с. 191-192.)

Жованик, В. І.
Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 112-120.

Рожок, В. І.
Освіта і Болонський процес [Текст] : научно-популярная литература / В.І. Рожок // Музика. - 2006. - №1. - С. 18-20.

Згуровський, Михайло Захарович.
Болонський процес і його вплив на вищу технічну освіту [Текст] : научное издание / М.З. Згуровський, Ю. Якименко
// Наука та інновації. - 2006. - Т.2, №1. - С. 15-20.

Данилишин, Б.
Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації [Текст] / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 3. - С. 14-22. - Бібліогр.: 11 назв.

Слова, про які сперечаємося: Болонський процес [Текст] : серія статей / В. Брюховецький, А. Павко, К. Шумик // Урок української. - 2007. - №1. - С. 57-61

Гурч, Л.
Приєднання України до Болонського процесу: "за" і "проти" / Л. Гурч // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 7- 13. - Бібліогр.: 13 назв

Кандрашова, Лідія.
Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди [Текст] / Лідія Кандрашова // Вища школа. - 2008. - № 1. - С. 26-34.

Антонюк, Наталя.
Болонська система: іноземні мови та переклад [Текст] / Наталя Антонюк // Вища школа. - 2008. - № 4 . - С. 12-17. - Бібліогр.: 17 назв.


Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи [Текст] // Вища школа. - 2008. - № 4. - С. 91-110

Шульженко, Ф.
Юридична освіта в Україні в контексті Болонського процесу: соціальні аспекти [Текст] / Ф. Шульженко, Є. Невмержицький // Юридична Україна. - 2004. - №12. - С. 75-81.